Kehakultuuri & spordi sihtkapital

Kehakultuuri ja spordi sihtkapital ootab taotlusi "Märka järgnevat põlvkonda" treeneri stipendiumile

 „Märka järgnevat põlvkonda“  treeneri stipendium

Stipendium on mõeldud treenerile, kes juhendab Eesti Olümpiakomitee järelkasvuprojekti „Märka järgnevat põlvkonda“ stipendiaati.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot ühe juhendatava stipendiaadist sportlase eest.

Stipendiumi kogusumma on 26 000 eurot, mis jaguneb eri spordialade treenerite vahel. Kui ühel sportlasel on mitu treenerit, jaguneb stipendium nende treenerite vahel.

Taotlus tuleb esitada kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. veebruariks.