Helikunsti sihtkapital

Helikunsti sihtkapital ootab 20. novembriks taotlusi viiele erinevale stipendiumiprogrammile

Stipendiumitaotlusi oodatakse pooleaastasele, üheaastasele ja kaheaastasele loomestipendiumile, samuti kvartalistipendiumile ja õppestipendiumile.

Pooleaastane loominguline stipendium

Pooleaastast loomestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud ning selle suurus on 3 000 eurot. Stipendium eraldatakse kuni kümnele isikule ning see makstakse välja ühes osas.  
Taotlus peab sisaldama:

 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
 • elulookirjeldust (loominguline CV)

Üheaastane loominguline stipendium

Üheaastast loomestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud ning selle suurus on 8 000 eurot. Stipendium eraldatakse kuni viiele isikule ning see makstakse välja ühes osas.  
Taotlus peab sisaldama:

 • loomingulist plaani loominguliseks, interpretatsiooniliseks ja võimete arendamise alaseks tegevuseks stipendiumi perioodil;
 • elulookirjeldust (loominguline CV).

Üheaastase loomingulise stipendiumi saaja ei saa ühe aasta jooksul pärast stipendiumi perioodi lõppemist kandideerida üheaastasele ega kaheaastasele loomingulisele stipendiumile.

Kaheaastane loominguline stipendium

Kaheaastast loomestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud ning selle suurus on 16 000 eurot. Stipendium eraldatakse kuni viiele isikule ning see makstakse välja nelja võrdse osamaksena kord poolaastas.  
Taotlus peab sisaldama:

 • loomingulist plaani loominguliseks, interpretatsiooniliseks ja võimete arendamise alaseks tegevuseks stipendiumi perioodil;
 • elulookirjeldust (loominguline CV).

Kaheaastase loomingulise stipendiumi saaja  ei saa kahe aasta jooksul pärast  stipendiumi perioodi lõppemist  uuesti kandideerida kaheaastasele loomingulisele stipendiumile ega ühe aasta jooksul üheaastasele loomingulisele stipendiumile.

Kvartalistipendium      

Kvartalistipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud ning selle suurus on 1 000 eurot. Stipendium eraldatakse kuni kümnele isikule ning see makstakse välja ühes osas.
Taotlus peab sisaldama:

 • loomingulist plaani stipendiumi perioodil
 • elulookirjeldust (loominguline CV)

Õppestipendium Eestis õppivale residendile

Õppestipendiumi saavad taotleda Eesti kodakondsusega tudengid alates II õppeaastast. Kokku eraldatakse kuni 5 õppestipendiumi, mille suurus on 500 eurot ning see makstakse välja ühes osas. Taotlus peab sisaldama:

 • kõrgkooli kinnituskirja;
 • 2 sisulist soovituskirja kohaliku õppeasutuse või valdkonna autoriteedilt;
 • seniseid õpingutulemusi;
 • CV-d.

Kõigile stipendiumidele kandideerimiseks tuleb esitada taotlus E-KULKA kaudu 20. novembriks.

Enne taotluse esitamist tutvu ka helikunsti sihtkapitali Taotluste, stipendiumide ja preemiate määramise korraga.

Lisateave: 699 9161 või kerli.kasak@kulka.ee
Kerli Kasak