Näitekunsti sihtkapital ootab 20. veebruariks residentuuritaotlusi

Näitekunsti sihtkapital toetab sellest aastast etenduskunstnike residentuure lisaks Kanuti Gildi SAALile, STLile ka Koidu Seltsimaja ja üksiktaotluste põhjal. 

Kõikide residentuuride tingimuseks on avalik ettenäitamine ehk showing residentuuriprotsessi lõpus või käigus. Sihtkapital toetab residenti loomingulise stipendiumiga (kuni 1000 eurot ühe kuu pikkuse residentuuri puhul) ning lisaks residentuuri korraldavat maja tehniliste kulude katteks (ühe kuu pikkuse residentuuri puhul 250 eurot residentuuri kohta).

Sihtkapitali toetatavate residentuuride arv ja kestus on järgmine: 

Üksiktaotluste põhjal: kaheksa kahenädalast residentuuri, mis kõik peavad lõppema showing’uga, mille kohta esitatakse aruandes ka dokumentatsioon (sihtkapitali toetussumma on kokku 4000 eurot loomingulisteks stipendiumiteks ja 1000 eurot tehniliste kulude katteks). 

Kanuti Gildi SAAL: neli ühe kuu pikkust residentuuri ühes kalendriaastas, mis peavad lõppema showing’uga (residentuure võib olla enam, kui need on lühemad, aga sihtkapitali toetussumma on kokku 4000 eurot loomingulisteks stipendiumiteks ja 1000 eurot tehniliste kulude katteks). 

STL: kaks aastast residentuuri, mõlema puhul peab toimuma kaks showingu’t (sihtkapitali toetussumma on kokku 4000 eurot loomingulisteks stipendiumiteks ja 1000 eurot tehniliste kulude katteks). 

Koidu Seltsimaja: neli ühe kuu pikkust residentuuri ühes kalendriaastas, mis peavad lõppema showing’uga (residentuure võib olla enam, kui need on lühemad, aga sihtkapitali toetussumma on kokku 4000 eurot loomingulisteks stipendiumiteks ja 1000 eurot tehniliste kulude katteks).