Kujutava & rakenduskunsti sihtkapital

In memoriam Anu Liivak 14.X 1953 – 10.III 2016

Eesti kunstielu on tabanud valus kaotus. Lahkunud on silmapaistev kunstiteadlane, Kumu direktor aastast 2009 Anu Liivak. Anu Liivak õppis aastail 1972-77 kunstiteadust Peterburis, I.Repini nimelises kunstiinstituudis ning töötas  peale lõpetamist Eesti Kunstimuuseumis, algul teadussekretärina, aastail 1990-91 teadusdirektorina. Tema huvi modernistliku kunstipärandi ja kaasaegse kunsti vastu ning suutlikkus tuua Eestisse huvitavaid välisnäitusi ( V.Vasarély jt.) ilmnesid juba tollal.

1990. aastal lõi ta koos kolleeg Eha Komissaroviga kaasa Eesti esimese eragalerii Vaal asutamises , andes selle tegevusele algusest peale kindla kunstipoliitilise suuna. Töö Tallinna Kunstihoone intendandina aastail 1991-2001 võimaldas tal teostada mitmeid julgeid ideid, millest erakordsemaid oli Šveitsi kunstniku George Steinmanni mõtteskulptuur «Ruumi naasmine» (1992-95) - E.Kuusiku-A.Soansi projekteeritud Kunstihoone (1934) restaureerimisprojekt. Selle eest pälvis A.Liivak Eesti Vabariigi kultuuripreemia 1996.aastal. Projekti valmimisaega kasutades täiendas  ta  end Helsingis ja Lissabonis ning kirjutas magistriväitekirja «Between West and East.Estonian Painting 1960-1990»,mida kaitses 1996.a. Tallinna Kunstiülikoolis.  

Kunstihoone näituseprogramm oli niivõrd elav ja mitmekesine, et  ta valiti Retretti tegevdirektoriks Soomes . Aastail 2002-2009 tegutses ta tulemusrikkalt seal, tehes näitusi nii 20.sajandi kunsti suurkujudest (Jean Dubuffet) kui ka vene ja soome klassikast (Pekka Halonen)  ning tutvustades ka eesti graafikat. Elevust tekitas tema kureeritud Peeter Mudisti loomingu näitus Helsingi Taidehallis 2005.aastal.Aastast 2009 on ta olnud Kumu direktor. Muuseumi sisukas näitusteprogramm, mis kutsub seda külastama tuhandeid inimesi igas vanuses, on olnud suurel määral tema töö vili.

A.Liivaku sulest on ilmunud hulgaliselt uurimuslikke artikleid, katalooge ja raamatuid eesti kunstnikest (Ruth Tulving 1994, Mati Karmin 2003 jt.), viimaseks suuremaks tööks jäi Lepo Mikko ülevaatenäitus Kumus aastal 2013 ja selle põhjalik kataloog. 2006.a. sai ta Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Energilise ja tegusa inimesena kuulus ta mitmetesse organisatsioonidesse. Aastail 2011-15 on ta olnud  Eesti Kultuurkapitali Kujutava ja Rakenduskunsti sihtkapitali esimees, samuti Kultuurkapitali nõukogu liige. Ta on olnud Soome Tuglas-seura ja SA Tallinn 2011 loomenõukogu liige. Ta kuulus  Eesti Kunstnike Liitu,  Rahvusvahelisse Kunstikriitikute Assotsiatsiooni ja Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingusse.

Kolleegidele jääb Anu Liivak meelde asjaliku ja sihikindla, elurõõmsa  ja optimistliku, sõbraliku ja huumoritundelise inimesena. Avaldame  omastele sügavat kaastunnet .

Eesti Kunstimuuseum
Eesti Kultuuriministeerium
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing
Eesti Kultuurkapital
Tallinna Kunstihoone Fond
Tartu Kunstimuuseum
Eesti Arhitektuurimuuseum
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Eesti Kunstnike Liit