Viljandimaa ekspertgrupp

Viljandimaa ekspertgrupp kuulutab välja aastapreemiate, elutööpreemia ja "Kultuuripärl 2016" kandidaatide esitamise

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. november 2016.

Ekspertgrupi aastapreemia

Preemia eesmärk on tunnustada loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma tegevusele möödunud aastal. Tunnustatakse tegevust, mis on Viljandi maakonnas avaldanud mõju vastava valdkonna arengule ja aidanud kaasa Viljandi maakonna tuntusele.

Ekspertgrupp määrab üks kord aastas neli aastapreemiat. Aastapreemia suurus on 1000 eurot.
Ekspertgrupp määrab aastapreemiad ettepanekute alusel või omal algatusel. Ettepanekuid preemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha ekspertgrupi liikmele ega riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest. Aastapreemia saab määrata füüsilisele isikule või isikute grupile.

Ettepanek peab sisaldama ülevaadet isiku/grupi aastasest tegevusest ja põhjendust aastapreemia määramiseks.

Elutööpreemia

Preemiaga tunnustatakse isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest.

Ekspertgrupp määrab igal aastal ühe elutööpreemia, mille suurus on 2000 eurot.
Ekspertgrupp määrab elutööpreemiad ettepanekute alusel ja/või omal algatusel. Elutööpreemiat ei saa määrata ekspertgrupi liikmele.  

Kultuuripreemia "Kultuuripärl 2016"

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate kõrgvormis inimeste erialast pühendumist maakondades.
Preemia kandidaadiks võib esitada Viljandi maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel. Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid. Korraga võib esitada ainult ühe kandidaadi. 
Viljandimaa ekspertgrupile tuleb esitada vabas vormis ettepanek või taotlus, milles peavad olema:
  • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal
  • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post)

Põhjendatud ettepanekud aasta-, elutöö- ja Kultuuripärli preemia määramiseks palume saata
21. novembriks e-posti aadressil viljandimaa@kulka.ee või e-kulka kaudu.
    
Lisateave: Vaike Rajaste, e-post viljandimaa@kulka.ee; telefon 5664 4989