Rahvakultuuri sihtkapitali infopäev 6. mail 2020

Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital kutsub osalema infopäeval  6. mail 2020 kell 10.00-11.30. Infopäev toimub veebiseminari vormis ning osalemiseks saab registreerida kuni 4. maini. Ürituse kutse saadetakse teile ankeedile sisestatud e-posti aadressile 5. mail.

Infopäeva teemad:
  • rahvakultuuri sihtkapitali tutvustus
  • sihtkapitali eesmärgid ja töökorraldus
  • sihtkapitali raha jagamise kord ja selles tehtud muudatused.
Palume küsimused, millele ootate infopäeval vastust, eelnevalt ette saata. Küsimused saab sihtkapitalile edastada registreerimislehe vormil.

Vaata infopäeva salvestust ning slaide.

Info: Liis Viira, tel 699 9160;  liis.viira@kulka.ee