Ootame liikmekandidaate Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali nõukokku

Kuulutame välja kandidaatide esitamise Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali uude koosseisu järgmiseks kaheks aastaks.

Kandidaat peab olema kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsev isik. Kandidaate võivad esitada spordialaliidud vm spordiühendused või -organisatsioonid.

Kirjalikus ettepanekus peavad olema:

  • kandidaadi nimi ja kontaktandmed
  • kandidaadi lühitutvustus ja CV
  • kandidaadi kirjalik nõusolek
  • esitaja kontaktandmed

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 26. jaanuar 2021. Ettepanekud palume saata e-postiga aadressile:  kulka@kulka.ee

Kandidaatide nimekiri avalikustatakse meie koduleheküljel www.kulka.ee 

Lisainfo: Tea Kilch tel, 5855 9163, tea.kilch@kulka.ee