Muudeti rahvakultuuri sihtkapitali raha jagamise korda

Rahvakultuuri sihtkapital muutis raha jagamise põhimõtteid. Muudatused hakkasid kehtima 23. maist 2023 ning enne augustikuu taotlusvooru taotluse esitamist soovitame kindlasti tutvuda kehtiva raha jagamise korraga.

Muudatustest soovime eraldi esile tuua järgnevad.

Rahvakultuuri sihtkapital algatab uue, Kullatera stipendiumi Eesti silmapaistvalt andekatele noortele vanuses 10–21 aastat. Stipendiumiga tunnustatakse ja toetatakse nende erialast arengut. Stipendiumit saab taotleda augustikuu taotlusvoorust. Stipendiumi suurus on 1500 eurot ning korraga eraldab sihtkapital kuni kümme stipendiumit. Nõuded taotlusele on leitavad siit

Juubelitoetusi saab taotleda alates 60. sünnipäevast. Taotluse saab esitada juriidiline isik, toetus makstakse välja eraisikule.

Enam ei saa eraldi taotleda valdkondlikke tunnustuspreemiaid ega konkursipreemiaid. Preemiate maksmiseks on võimalik toetust taotleda küll, aga seda tuleb teha projektitoetuse taotlusega. See eeldab, et taotleja panustab konkursi korraldamisse ja/või preemia väljaandmisse omalt poolt vähemalt 10%. Ühtlasi muutub preemia väljamaksja – kui varem maksis preemia välja Kultuurkapital, siis nüüd maksab preemiad välja üritust korraldav või auhinda väljaandev organisatsioon. Taotlejale jääb kohustus nii preemiasaajat kui ka avalikkust teavitada sellest, et tegemist on Kultuurkapitali poolt rahastatud preemiaga.

Endiselt peab sihtkapital toetuste eraldamisel prioriteetseks selliseid tegevusi, mis on seotud tegevuste vahetu elluviimisega. Samuti eeldatakse, et regionaalset kultuurielu edendavate sündmustel ja projektidel on kohalike organisatsioonide/partnerite/ rahastusprogrammide kaasrahastus ning toetust taotletakse ka Kultuurkapitali kohalikult ekspertgrupilt.

Sihtkapital loodab, et taotlejad leiavad võimaluse tutvuda ka ülejäänud muudatustega ning ootab järgmisse vooru korrektselt vormistatud taotlusi.

Lisainfo: rahvakultuur@kulka.eeFoto Eesti Pärimusmuusika Keskus, Kevin Kohjus