Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital valis uues residentuuriprogrammis osalema keelpillikvarteti M4GNET

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital on valiku teinud ja kutsus esimesse residentuuriprogrammi osalema keelpillikvarteti M4GNET. Kvarteti koosseisus on Robert Traksmann (I viiul), Katariina Maria Kits (II viiul), Mart Kuusma (vioola) ja Marcel Johannes Kits (tšello). Ansambli mänedžer on Taavi Hark.

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali esimehe Marje Lohuaru sõnul on tähtis, et praeguses muutlikus ja kirevas ajas ning uuendamise tuhinas ei jäeta kõrvale põhiväärtusi. Nii on ka oluline klassikalise muusika traditsioonide jätkamine ja edasiviimine, mis eelkõige vajab väärtustamist ja mõtestamist kaasaegses kontekstis.

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital algatas kaheaastase instrumentaalansamblite residentuuriprogrammi selle aasta jaanuaris. „Keelpillikvartett kui sajandite vanune žanr on väljendanud aegade jooksul muusika kõige sisutihedamat ja subtiilsemat väärtust,“ selgitas Lohuaru, miks suunati esimene voor just keelpillikvartettidele. Programmi eesmärk on laiendada ansamblimängu kandepinda.
Residentuuriga soovitakse toetada uute ansamblite loomist, pakkuda võimalusi testida koostööd mänedžeridega ja uuendada repertuaari. Taotlejatelt oodatakse pikaajalist tegutsemist.

Helikunsti sihtkapital maksab residentuuriprogrammi perioodil (kaks aastat) igale ansambli liikmele kavade õppimiseks kord kvartalis loomingulist stipendiumi 900 eurot. Ansamblile mänedžeri palkamiseks eraldab sihtkapital aastas kuni 5424 eurot.

Kollektiivi M4GNET ja mänedžeri ning keelpillikvarteti poolt valitud helilooja taotlusi oodatakse 2021. a esimesse jaotusesse 22. veebruariks e-kulka kaudu.

Rohkem infot residentuuriprogrammi toetuste taotlemise ning toetuse eraldamise tingimuste kohta leiab Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali lehelt.

 

Lisainfo:

Marje Lohuaru

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali esimees

tel 501 1477

e-post Marje.Lohuaru@eamt.ee

 

Kerli Kasak

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali projektijuht

tel 699 9161

e-post Kerli.Kasak@kulka.ee