Eesti Kultuurkapitali nõukogu pöördumine ja erimeetmed kriisi leevendamiseks

Eristipendium

Et säilitada raskustesse sattunud loome- ja spordiinimeste tegevus ka viirusepuhangust tingitud kriisis, kehtestas Kultuurkapitali nõukogu eriolukorra kehtimise ajaks meetme, millega on sihtkapitalidel ja maakondlikel ekspertgruppidel õigus eraldada ka jaotuste vahelisel ajal omal algatusel eristipendiume valdkonna ja/või maakonna tunnustatud loome- ja spordiinimestele loomingulise või sportliku tegevuse säilitamiseks. Ekspertgruppide eristipendiumi piirmääraks on kuni 500 eurot ning sihtkapitalidel kuni 2000 eurot.

Eriolukorrast mõjutatud kultuuri- ja sporditegelastele eristipendiumi määramiseks saavad ettepanekuid teha kõik Kultuurkapitali tegevusvaldkondadega seotud juriidilised ja füüsilised isikud, sealhulgas ka abivajajad ise ning neid saab esitada alates 6. aprillist kuni 30. aprillini (kella 23.59) Kultuurkapitali kodulehel 6. aprillil avaneva lingi kaudu https://www.kulka.ee/avalik-teave/ettepanek .

Eksperdid teevad eristipendiumide algatamise otsuseid sihtkapitali või maakondliku ekspertgrupi rahalistest võimalustest lähtuvalt.

Ravimitoetused

Kultuurkapitali nõukogu kehtestas võimaluse anda taotlusvoorude vahelisel ajal eriolukorra kehtimise ajal ka ravimitoetusi.


Nõukogu soovitused Kultuurkapitali korralistest taotlusvoorudest taotlejatele:

2020. aasta I taotlusvooru tulemuste põhjal ning 20. mail saabuvat järgmist taotlemise tähtaega silmas pidades, annab Kultuurkapitali nõukogu taotlejatele järgmised soovitused:

  • kui I voorust rahastamata jäänud projekt toimub pärast 20. mai taotlustähtaega, on võimalik see esitada 2020. aasta II taotlusvooru koos täiendava infoga ürituse toimumise tõenäosuse kohta;
  • juhtudel, kui kriisi mõju projektis kavandatud tegevuste elluviimisele või tegelikule maksumusele on ebaselge, soovitame taotlemine esialgu edasi lükata ja taotleda pärast olukorra selginemist;
  • tegevusi kavandades on oluline silmas pidada kriitilist aega ning nii esinejate, publiku kui ka teiste seotud osapoolte terviseriske ja hoiakuid (sh lapsevanemad, rahvusvahelised koostööpartnerid jt), et vältida kommunikatsiooniriske ning koostöösuhete pingestumist;
  • taotlejatel, kes said I vooru tulemusena oma taotlusele positiivse rahastamise otsuse, mille puhul lähiajal selgub, et kriisi mõjud on siiski arvatust suuremad, palume toetusest loobuda ja uuesti taotleda siis, kus asjaolud on selginenud.

I taotlusvooru tulemused avalikustatakse Postimees on-line`is ja Kultuurkapitali kodulehel  8. aprillil.

Kultuurkapitali järgmised korralised taotlusvoorud sel aastal on tähtaegadega 20. mai, 21. august ja 20. november.

Soovime kõigile rahulikku meelt!
Eesti Kultuurkapitali nõukogu liikmed

Kontaktinfo:
Kertu Saks, Eesti Kultuurkapitali juhataja
Telefon: 51 55 251
kertu.saks@kulka.ee