2015

Eha Komissarov elutööpreemia aastakümnetepikkuse silmapaistva kuraatoritöö eest Eesti kunsti- ja muuseumiväljal. Ta on pühendunud professionaalina näitusepraktika arendaja, laia haardega teravapilguline kunstiajaloo kaanonite ümberhindaja ja -kirjutaja ning kirglik kaasaegse kunsti eest võitleja. Mitmete põlvkondade juhendaja, inspireerija ja eeskuju
10 000 eurot
Rael Artel
Tartu Kunstimuuseumi näituse- ja publikuprogrammide jõulise arendamise ja kaasajastamise ning lokaalse tegutsemise ja rahvusvahelise haarde ühendamise eest, julgete valikute eest kuraatori ja direktorina
3500 eurot
Greta Koppel
julge ja põhjaliku kriitika ning eriala spetsiifika avamise eest ajalehes Sirp ja vastutustundliku töö eest Kadrioru Kunstimuuseumis, õiguse ja kohustuse eest avaldada professionaalset arvamust
3500 eurot
Kristel Raesaar
Tallinna Fotokuu korraldamise ja järjepidevuse tagamise eest ning laiaulatusliku haridus- ja publikuprogrammi loomise eest. Tema positsioon kunstilise juhina on näidata ja seostada kaameral tuginevaid meetodeid kaasaegse kunsti ja kohaliku kultuuriruumi kontekstis
3500 eurot
Külli Kõiv
Kohila Rahvusvahelise Keraamikasümpoosioni vedamise ja korraldamise eest, puupõletuskeraamika oskusteabe võrgustiku kasvatamise, populariseerimise ja noorte kaasamise eest
3500 eurot
Laura Pappa
Elisabeth Klement
graafilise disaini uusimat teooriat ja praktikat tutvustava ning eri riikide noori disainereid Eestisse kokku toova suvekooli Asterisk järjepideva arendamise ja korraldamise eest
3500 eurot


2014

Raul Meel
Elutööpreemia:  1970.–1980. aastate kunstiuuenduse radikaalse tiiva markantne ja rahvusvaheliselt tunnustatud esindaja, jõulise isepäisusega oma kreedot järginud autsaider eesti kunstis, kelle loomingu mastaapsust rõhutas tagasivaatav näitus Kumu kunstimuuseumis
10 000 eurot
Laura Põld
installatiivsete ruumiprojektide eest, kus eri kunstiliike sünteesivad plastilised keskkonnad rõhutavad maalikunstiga seonduvaid kvaliteete: värv, pind, faktuur, vorm, personaalne ja kollektiivne mälu – näitused „Loss“ Vaal galeriis, „The Night Your Mate Danced Like a Tree“ Hobusepea Galeriis ja „Varemed“ Tartu Kunstimaja Monumentaalgaleriis

3500 eurot
Raul Keller
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis toimunud silmapaistva ning terviklikult ruumi- ja heliinstallatsiooniga tegeleva isiknäituse „What You Hear Is What You Get (Mostly)“ eest

3500 eurot
Kai Lobjakas
aktiivse disaini ja tarbekunsti propageerimise, kuraatoritegevuse ning kataloogide koostamise eest Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis – näitused „Klassikud. Mait Summatavet“, „Tõnis Käo. Disain kui eksperiment“ ja „Eesti disain. Tööstustekstiil“

3500 eurot
Kadi Estland
silmapaistva kunstiprogrammi kureerimise eest Nancy Nakamura Ideederiiulis Koplis. Nancy Nakamura Ideederiiul kaasab erinevaid põlvkondi ja ühiskondlikke huvigruppe ning lisaks oluliste poliitiliste debattide vedamisele annab kunstnikele võimaluse luua iseseisvat väärtust väljaspool tavapäraseid keskusi

3500 eurot
Mikk Heinsoo
näitustega „Arheoloogiafestival – kihistusi pildist ja ruumist“ ning „Must maja. Märkmeid arhitektuurist“ kaasnevate näitusekataloogide eest

3500 eurot

2013

Ivo Lilltarbekunsti sfääris erksalt silma paistnud juubelinäituse "Cool Glass ehk Klaaskuul" eest Tallinna Kunstihoone Galeriis3 500 eurot
Denes Farkas
meeldejääva Eesti paviljoni ekspositsiooni eest 55. rahvusvahelisel Veneetsia kunsti 
bienn
aalil3 500 eurot
Mark Raidpere
empaatilise ja ülevaatliku isiknäituse "Damage" eest Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis
3 500 eurot

Johnson ja  Johnson 
Taavi Talve ja

Indrek Köster


lõimumise temaatikat käsitleva mitme-etapilise osaluskunstiteose "Paldiski projekt" läbiviimise eest
3 500 eurot

Lugemik MTÜ 
Indrek Sirkel ja

Anu Vahtra


 aktiivse tegevuse eest Eesti noorte kunstnike projektikataloogide publitseerimisel
3 500 eurot

2012

Tõnis Saadojanüüdisaegselt monumentaalse laemaali loomise eest Teatris NO993 500 eurot
Jevgeni Zolotko
mastaapse kuueosalise näituste-seeria “Asjad” loomise eest Tartu Kunstimajas
3 500 eurot
Elnara Taidre
põhjaliku Tõnis Vindi retrospektiivnäituse kureerimise ja uurimusliku isikkataloogi koostamise eest KuMu kunstimuuseumis
3 500 eurot
Neeme Külm
kohaspetsiifilisuse mõistet meeldejäävalt nihutanud isiknäituse “Pinnavirvendus” eest Hobusepea galeriis
3 500 eurot
Kärt Ojavee
 tekstiilidisaini tähendust oluliselt laiendanud isiknäituse 
“Undefined Useful Objects” eest Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumis
3 500 eurot

2011

Mare Kelpmaneesti tekstiilidisaini pioneerile silmapaistva ja inspireeriva töö eest autorina ja õppejõuna tekstiilikunsti ning disaini valdkonnas Eestis ja mujal ning isiknäituse "Lood" eest HOP galeriis 
3 500 eurot
Marko Kekišev
silmapaistva töö eest plakatikultuuri edendamisel ja professionaalse plakatigraafika tulemuslikul propageerimisel väljaspool Eestit 
3 500 eurot
Maria Arusoo
aplombika rahvusvahelise kuraatoridebüüdi "Kontinuum. Kunst kui taju. Ruum kui protsess" eest Tallinna Kunstihoones 
3 500 eurot
Marge Monko
kaamerapõhise kunstifestivali Tallinna Fotokuu üritustesarja mahuka kuraatoritöö eest
3 500 eurot
Maarin Ektermann

AICA ja Artishoki egiidi all laiapõhjalise ja diskussioonirikka "Kunstikriitika päev 1: diagnostika" korraldamise eest projektiruumis März ning omaalgatusliku kunstiblogi Artishok viienda tegevusaastani väljaviimise eest 
2 100 eurot