Avatud  Eesti Raamatu ekspertkomisjon

Avatud  Eesti Raamatu ekspertkomisjon (edaspidi komisjon) otsustati luua vastavalt Eesti Kultuurkapitali (edaspidi Kultuurkapital) nõukogu otsusele 29. juunil 2004. a. kolmeliikmelisena. Komisjon moodustatakse Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali ettepanekul. Komisjoni kinnitab Kultuurkapitali nõukogu neljaks aastaks.

Komisjoni koosseis alates 28.08.2013

Kinnitatud Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsusega 28.08.2013, protokolliga nr 8/2013-S09

  • Mart Orav 
  • Peeter Torop
  • Tõnu Viik