Avatud Eesti Raamatu

sarjas ilmunud raamatud

1994. aastast kuni 31. oktoobrini 2021 on ilmunud 272 raamatut 

AER-i SARJAS ILMUNUD TEOSED AUTORI JÄRGI (1994 – 31.10 2022)


1.   Adorno, Theodor W. Uue muusika filosoofia; tõlkinud ja järelsõna Jaan Ross; toimetanud Katrin Kern ja Mart Jaanson. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 230 lk. – ISBN 9789949033270
2.   Agamben, Giorgio. Homo sacer: suveräänne võim ja paljas elu; tõlkinud Maarja Kangro, saatesõna Daniele Monticelli; toimetanud Joel Sang. – Tallinn: EKSA, 2009. – 237, [1] lk. – ISBN 9789985792865
3.   Agamben, Giorgio. Tulevane kogukond; Vahendid ilma eesmärgita; tõlkinud Maarja Kangro; toimetanud Margus Ott. – Tallinn: EKSA, 2015. – 173 lk. – ISBN 9789985796245
4.   Al-Ghazālī, Abū Hāmid. Eksitusest päästja; Lampide orv; tõlkinud, kommenteerinud ja saatesõna Kalle Kasemaa; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 215 lk. – ISBN 9789985771976
5.   Anderson, Benedict. Kujutletud kogukonnad: mõtisklusi rahvusluse tekkest ja levikust; tõlkinud Kalle Hein, järelsõna Aro Velmet; toimetanud Tiiu Hallap. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 343 lk. – ISBN 9789949033058
6.   Arendt, Hannah. Mineviku ja tuleviku vahel: harjutusi poliitilise mõtte vallas; tõlkinud Liisi Keedus ja Ene-Reet Soovik, saatesõna Liisi Keedus; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 391 lk. – ISBN 9789985771969
7.   Aristoteles. Hingest; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; toimetanud Katre Ligi. Tartu: Ilmamaa, 2017. – 208 lk. – ISBN 9789985776230 9789985776232 (vale); vöötkoodil vale ISBN 978-9985-77-623-2
8.   Aristoteles. Nikomachose eetika; tõlkinud, kommenteerinud ja saatesõna Anne Lill; toimetanud Rein Saukas. – 2., parand. ja täiend. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 424 lk. – ISBN 9789985772621 // Aristoteles. Nikomachose eetika; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 414 lk. – ISBN 998582
9.   Aristoteles. Poliitika; tõlkinud, kommenteerinud ja saatesõna Anne Lill; toimetanud Urmas Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 471 lk. – ISBN 9789985774267
10. Assmann, Jan. Egiptlane Mooses: mälestus Egiptusest Lääne monoteismis; tõlkinud Kalle Hein; toimetanud Leino Pahtma. – Tallinn: Varrak, 2017. – 448 lk. – ISBN 9789985340912
11. Attār, Farīd ud-Dīn. Lindude keel; tõlkinud ja saatesõna Kalle Kasemaa; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 350 lk. – ISBN 9789985773741
12. Auerbach, Erich. Mimesis: tegelikkuse kujutamine õhtumaises kirjanduses; tõlkinud Kalle Kasemaa, saatesõna Märt Väljataga; toimetanud Iti Tõnisson ja Urmas Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 714, [6] lk. – ISBN 9789985772874
13. Ayer, Alfred. Keel, tõde ja loogika; tõlkinud ja järelsõna Tiiu Hallap; toimetanud Jaan Kangilaski. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2022. – 215 lk. – ISBN 9789949038428 
14. Bachelard, Gaston. Ruumipoeetika; tõlkinud Kaia Sisask. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 337, [1] lk. – ISBN 9985835395
15. Bacon, Francis. Esseed; tõlkinud ja saatesõna Ilmar Vene; toimetanud Erkki Sivonen. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 263 lk. – ISBN 9789985776605
16. Badiou, Alain. Eetika: essee kurjuse mõistmisest; tõlkinud Anti Saar, saatesõna Jüri Lipping; toimetanud Jüri Lipping. – Tartu: EYS Veljesto, 2017. – 165 lk. – ISBN 9789949903856
17. Baeck, Leo. Judaismi olemus; tõlkinud ja saatesõna Anu Põldsam; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 391 lk. – ISBN 9789985774625
18. Bahtin, Mihhail. Dostojevski poeetika probleemid; tõlkinud Aare Pilv ja Enn Siimer, saatesõna Peeter Torop; toimetanud Leino Pahtma. – Tartu: Ilmamaa, 2021. – 424 lk. – ISBN 978-9985-77-598-1
19.  Bahtin, Mihhail. François Rabelais’ looming ja keskaja ning renessansi rahvakultuur; tõlkinud Mall Kaevats, saatesõna Jüri Talvet; toimetanud Urmas Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 688 lk. – ISBN 9789985774724
20. Barthes, Roland. Autori surm: valik kirjandusteoreetilisi esseid; koostanud Marek Tamm, tõlkinud Marri Amon, Eva Koff, Indrek Koff, Lembe Lokk, Heete Sahkai ja Marek Tamm. – Tallinn: Varrak, 2002. – 207, [1] lk. – ISBN 9985303733
21. Baudelaire, Charles. Mõtisklusi minu kaasaegsetest; tõlkinud ja saatesõna Katre Talviste; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2010. – 616 lk. – ISBN 9789985772737
22. Baudrillard, Jean. Simulaakrumid ja simulatsioon; tõlkinud Leena Tomasberg. – Tallinn: Kunst, 1999. – 230 lk. – ISBN 5899202173
23. Beauvoir, Simone de. Teine sugupool; tõlkinud Mare Mauer ja Anu Tõnnov. – Tallinn: Vagabund, 1997. – 487 lk. – ISBN 9985835174
24. Benedict, Ruth. Kultuurimustrid; tõlkinud Tõnu Ülemaante; toimetanud Maria-Maren Sepper. – Tallinn: EKSA, 2016. – 298 lk. – ISBN 9789985796733
25. Berdjajev, Nikolai. Enesetunnetus: filosoofilise autobiograafia kogemus; tõlkinud ja saatesõna Hillar Künnapas; toimetanud Iti Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 495 lk. – ISBN 9789985775639
26. Berdjajev, Nikolai. Inimese orjusest ja vabadusest: personalistliku filosoofia kogemus; tõlkinud Hillar Künnapas, saatesõna Peeter Torop; toimetanud Iti Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 336 lk. – ISBN 9789985775332'
27. Berdjajev, Nikolai. Loomingu mõte: inimese õigustamise katse; tõlkinud Ants Paikre, saatesõna Peeter Torop; toimetanud Urmas Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 462 lk. – ISBN 9789985775233
28. Berger, Peter L., Thomas Luckmann. Tegelikkuse sotsiaalne ülesehitus: teadmussotsioloogiline uurimus; tõlkinud Katre Pärn, Mirjam Parve ja Ragne Schults, saatesõna Anti Randviir; korrektuuri lugenud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 319 lk. – ISBN 9789985775790
29. Bergson, Henri. Aine ja mälu: essee keha ja vaimu vahekorrast; tõlkinud ja saatesõna Margus Ott; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 256 lk. – ISBN 9789985771891
30. Bergson, Henri. Essee teadvuse vahetutest andmetest; tõlkinud ja saatesõna Margus Ott; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2006. – 190, [1] lk. – ISBN 9789985771884
31. Bergson, Henri. Loov evolutsioon; tõlkinud Margus Ott ja Heete Sahkai; toimetanud Margus Ott. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 360 lk. – ISBN 9789985771136
32. Bergson, Henri. Naer: essee koomika tähendusest; tõlkinud ja saatesõna Margus Ott; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 152 lk. – ISBN 9789985773055
33. Berlin, Isaiah. Valik esseid; tõlkinud ja saatesõna Erkki Sivonen. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1998. – 467 lk. – ISBN 9985902890 (vale), 9985913736
34. Bioeetika võtmetekste: antoloogia; koostanud ja saatesõna Kadri Simm, tõlkinud Kalle Hein; toimetanud Tiiu Hallap. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018. – 407 lk. – ISBN 9789949778362
35. Blackburn, Simon. Tõde: teejuht neile, kes segaduses; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 284 lk. – ISBN 9789985796566
36. Blanchot, Maurice. Kirjandus ja õigus surmale: valik tekste; koostanud ja tõlkinud Anti Saar, järelsõna Eik Hermann; toimetanud Triinu Tamm. – Tallinn: Varrak, 2014. – 370 lk. – ISBN 9789985326435
37. Boas, Franz. Primitiivne teadvus; tõlkinud Margit Rennebaum, saatesõna Urmas Sutrop; toimetanud Urmas Sutrop. – Tallinn: EKSA, 2013. – 335, [1] lk. – (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast. Irdraamatud.) (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985794975
38. Bohr, Niels. Filosoofilised mõtted; koostanud Piret Kuusk, tõlkinud Laurits Leedjärv ja Piret Kuusk; toimetanud Piret Kuusk ja Kristina Lepist. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 464 lk. – ISBN 9789985775875
39. Borges, Jorge Luis. Valik esseid; tõlkinud Ruth Lias, valinud, värsid tõlkinud ja saatesõna Jüri Talvet. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 383, [1] lk. – ISBN 9985835417
40. Bourdieu, Pierre. Praktilised põhjused: teoteooriast; tõlkinud Leena Tomasberg, saatesõna Johannes Saar. – Tallinn: Tänapäev, 2003. – 301 lk. – ISBN 9985621395
41. Bourdieu, Pierre. Visandusi eneseanalüüsiks; tõlkinud Marri Amon; toimetanud Kaia Sisask. – Tallinn: Tänapäev, 2008. – 112 lk. – ISBN 9789985626573
42. Brandes, Georg. Søren Kierkegaard; tõlkinud ja saatesõna Jaan Pärnamäe; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 272 lk. – ISBN 9789985772898
43. Brodski, Jossif. Koguja rõõm; koostanud ja saatesõna Mihhail Lotman, tõlkinud Joonas Kiik, Piret Lotman ja Joel Sang. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 279 lk. – ISBN 9985835158
44. Buber, Martin. Mina ja Sina; tõlkinud Krista Räni, kommenteerinud Anu Põldsam; toimetanud Anu Põldsam. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 140 lk. – ISBN 9789985774519
45. Bultmann, Rudolf. Eksistents ja evangeelium: valitud esseed; koostanud, tõlkinud ja järelsõna Jaan Lahe; toimetanud Leino Pahtma. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 544 lk. – ISBN 9789985775486
46. Burckhardt, Jacob. Itaalia renessansikultuur: üks esituskatse; tõlkinud ja saatesõna Ilmar Vene; toimetanud Andres Langemets. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 572 lk. – ISBN 9985878582
47. Burke, Edmund. Mõtisklusi Prantsuse revolutsioonist ja mõningate Londoni ühingute toimingutest seoses selle sündmusega; tõlkinud ja saatesõna Triinu Pakk-Allmann; toimetanud Märt Väljataga. – Tallinn: Varrak, 2008. – 424 lk. – ISBN 9789985316016
48. Camus, Albert. Mässav inimene; tõlkinud Leena Tomasberg. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 445 lk. – ISBN 9985835115
49. Canetti, Elias. Massid ja võim; tõlkinud Mati Sirkel. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 674 lk. – ISBN 9985835441
50. Carlyle, Thomas. Kangelastest, nende kummardamisest, ja heroismist ajaloos; tõlkinud Simo Runnel; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 319 lk. – ISBN 9789985775431
51. Carlyle, Thomas. Minevik ja olevik; tõlkinud ja saatesõna Simo Runnel; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 448 lk. – ISBN 9789985775004
52. Cassirer, Ernst. Keel ja müüt: täienduseks jumalate nimede probleemile; koostanud Urmas Sutrop, tõlkinud ja saatesõna Margit Rennebaum; toimetanud Urmas Sutrop. – Tallinn: EKSA, 2007. – 159, [1] lk. – (Töid antropoloogilise ja etnolingvistika vallast. Irdraamatud.) (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985791943
53. Cassirer, Ernst. Uurimus inimesest: sissejuhatus inimkultuuri filosoofiasse; tõlkinud Toivo Pilli; toimetanud Jaan Kivistik ja Leili Punga. – Tartu: Ilmamaa, 1999. – 375 lk. – ISBN 9985821750
54. Chalmers, Alan F. Mis asi see on, mida nimetatakse teaduseks?: arutlus teaduse olemusest ja seisundist ning teaduslikest meetoditest; tõlkinud Kristin Sarv, saatesõnad Erast Parmasto ja Rein Vihalemm; toimetanud Leili Punga ja Rein Vihalemm. – Tartu: Ilmamaa, 1998. – 291 lk. – ISBN 9985821939
55. Cicero, Marcus Tullius. Kohustustest; tõlkinud ja saatesõna Ilmar Vene; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 195, [5] lk. – ISBN 9789985771648
56. Cioran, Emil. Lagunemise lühikursus; tõlkinud Leena Tomasberg, saatesõna Jan Blomstedt. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 254, [1] lk. – ISBN 9985835557
57. Cioran, Emil. Sündimise ebaõnnest; tõlkinud Tõnu Õnnepalu. – Tallinn: Varrak, 2012. – 266 lk. – ISBN 9789985326183
58. Croce, Benedetto. Esteetika kui väljendusteadus ja üldlingvistika: teooria ja ajalugu; tõlkinud Janika Sild; toimetanud Vilja Kiisler. – Tartu: Ilmamaa, 1998. – 584 lk. – ISBN 9985821882
59. Danilevski, Nikolai. Venemaa ja Euroopa; tõlkinud Jaan Isotamm, saatesõna Peeter Torop; toimetanud Katrin Raid. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 702 lk. – ISBN 9789985774465
60. Danto, Arthur Coleman. Ühendused maailmaga: filosoofia põhimõisted; tõlkinud Tiiu Hallap, saatesõna Märt Väljataga; toimetanud Märt Väljataga. – Tallinn: Hortus Litterarum, 2000. – 440 lk. – ISBN 9985913760
61. Davidson, Donald. Põhjuslikkus, tõlgendus ja teadmine: valitud filosoofilised artiklid; koostanud ja toimetanud Jaan Kangilaski ja Bruno Mölder; tõlkinud Tiiu Hallap, Jaan Kangilaski, Margo Laasberg, Bruno Mölder, Anto Unt ja Märt Väljataga; saatesõna Ernie Lepore ja Kirk Ludwig. – Tallinn: Varrak, 2012. – 638 lk. – ISBN 9789985325896
62. Dawkins, Richard. Jõgi Eedenist; tõlkinud Aivo Lõhmus; toimetanud Ivar Puura. – Tartu: Ilmamaa, 2000. – 184 lk. – ISBN 9985878167
63. Deleuze, Gilles. Bergsonism; tõlkinud Margus Ott; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 116, [3] lk. – ISBN 9789985772560
64. Deleuze, Gilles. Erinevus ja kordus; tõlkinud ja saatesõna Margus Ott; toimetanud Mart Kangur. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 590 lk. – ISBN 9789985773475
65. Deleuze, Gilles. Kanti kriitiline filosoofia; tõlkinud ja saatesõna Margus Ott; toimetanud Andres Luure. – Tartu: Ilmamaa, 2011. – 113, [1] lk. – ISBN 9789985773031
66. Deleuze, Gilles, Félix Guattari. Anti-Oidipus: kapitalism ja skisofreenia; tõlkinud Mart Kangur; toimetanud Margus Ott. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2017. – 620 lk. – (Bibliotheca controversiarum.) (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985588291
67. Deleuze, Gilles, Felix Guattari. Kafka: väikese kirjanduse poole; tõlkinud Hasso Krull ja Mati Sirkel, saatesõna Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 251 lk. – ISBN 9985835263
68. Derrida, Jacques. Positsioonid; tõlkinud Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 135 lk. – ISBN 9985835042
69. Descartes, René. Arutlus meetodist: aru õigeks juhtimiseks ja tõe otsimiseks teadustes; tõlkinud Andres Raudsepp; toimetanud Marju Lepajõe. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 134 lk. – ISBN 9789985775417
70. Descartes, René. Hinge tundmused; tõlkinud Andres Raudsepp; toimetanud Mirjam Lepikult. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 175 lk. – ISBN 9789985775042
71. Descartes, René. Meditatsioonid esimesest filosoofiast; tõlkinud Meelis Friedenthal ja Marju Lepajõe, saatesõna Meelis Friedenthal. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 125 lk. – ISBN 9789985774489
72. Descola, Philippe. Teispool loodust ja kultuuri; tõlkinud ja saatesõna Hasso Krull. – Tallinn: EKSA, 2022. – 620 lk. – ISBN 9789916677186
73. Diderot, Denis. Kiri pimedatest neile, kes näevad, ja lisandusi kirjale pimedatest; Kiri kurtidest ja tummadest neile, kes kuulevad ja kõnelevad, ja lisandusi kirjale kurtidest ja tummadest; tõlkinud Katre Talviste; toimetanud Iti Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 208 lk. – ISBN 9789985775028
74. Dilthey, Wilhelm. Vaimne maailm: sissejuhatus elufilosoofiasse; tõlkinud ja saatesõna Andrus Tool; toimetanud Andres Langemets. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 461 lk. – ISBN 9789985772232
75. Douglas, Mary. Puhtus ja oht: mõistete „rüvetus“ ja „tabu“ analüüs; tõlkinud Triinu Pakk, saatesõna Patrick Laviolette; toimetanud Kaia Sisask. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2015. – 336 lk. – (Bibliotheca anthropologica.) (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985588000
76. Dummett, Michael A. E. Metafüüsika loogiline alus; tõlkinud ja saatesõna Bruno Mölder. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 583 lk. – ISBN 9985878612
77. Dworkin, Ronald. Õiguse impeerium; tõlkinud Piret Luiga; toimetanud Sirje Laidre. – Tallinn: Valgus, 2015. – 543 lk. – ISBN 9789985682951
78. Eckermann, Johann Peter. Kõnelused Goethega tema viimastel eluaastatel 1823–1832; tõlkinud ja saatesõna Mati Sirkel. – Tallinn: EKSA, 2018. – 718 lk. – ISBN 9789949604432
79. Eco, Umberto. Reis hüperreaalsusse; tõlkinud Joel Sang. – Tallinn: Vagabund, 1997. – 363 lk. – ISBN 9985835212
80. Eddington, Arthur Stanley. Füüsikalise maailma olemus: Giffordi loengud 1927; tõlkinud ja saatesõna Laurits Leedjärv; toimetanud Piret Kuusk, Kristina Lepist. – Tartu: Ilmamaa, 2022. – 382 lk. – ISBN 9789985778227
81. Einstein, Albert. Eri- ja üldrelatiivsusteooriast (üldarusaadavalt); tõlkinud, saatesõna ja kommentaarid Piret Kuusk; toimetanud Laurits Leedjärv ja Katrin Kern. – Tartu: Ilmamaa, 2022. – 160 lk. – ISBN 9789985778067
82. Einstein, Albert. Üldrelatiivsusteooria põhialus; tõlkinud ja saatesõna Piret Kuusk; toimetanud Laurits Leedjärv ja Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2021. – 120 lk. – ISBN 9789985777633
83. Eliade, Mircea. Šamanism ja arhailised ekstaasitehnikad; tõlkinud Mirjam Lepikult, järelsõna Laur Vallikivi; toimetanud Laur Vallikivi. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2021. – 662 lk. – ISBN 9789949036837
84. Eliade, Mircea. Uurimus usundiloost; Georges Dumézili eessõnaga; tõlkinud Mirjam Lepikult, saatesõna Erki Lind; toimetanud Indrek Peedu ja Ivo Volt. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. – 542 lk. – ISBN 9789949775262
85. Eliot, T. S. Valitud esseesid; koostanud ja tõlkinud Jaak Rähesoo. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1997. – 460 lk. – ISBN 9985902823
86. Esseid vabadusest 20. sajandi poliitikafilosoofidelt (Vabaduse kaks mõistet / Isaiah Berlin. Mis on vabadus? / Hannah Arendt. Vabadus ja vabadused / Friedrich A. Hayek. Sund ja riik / Friedrich A. Hayek. Negatiivne ja positiivne vabadus / Gerald MacCallum Jr. Mis on negatiivsel vabadusel viga? / Charles Taylor. Kapitalism, vabadus ja proletariaat / Gerald Allan Cohen. Vabaduse loomus / Richard J. Norman. Feministliku vabaduseteooria poole / Nancy J. Hirschmann. Vabadus koos auga: vabariiklik ideaal / Philippe Pettit. Vabaduse kolmas mõiste / Quentin Skinner); koostanud ja saatesõna Tanel Vallimäe; tõlkinud Erkki Sivonen, Ene-Reet Soovik ja Tanel Vallimäe; temaatiline sisujuht Mats Volberg; toimetanud Märt Väljataga. – Tartu: Vabamõtleja, 2022. – 399 lk. – ISBN 9789949747573
87. Feuerbach, Ludwig. Tuleviku filosoofia alused; koostanud, tõlkinud ja saatesõna Riin Kõiv; toimetanud Andres Langemets. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 335 lk. – ISBN 9789985774526
88. Feyerabend, Paul. Meetodi vastu; tõlkinud Kalle Hein, saatesõna Tiiu Hallap; toimetanud Tiiu Hallap. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. – 415 lk. – ISBN 9789949770595
89. Feynman, Richard P. Kuus kergemat lugemist; tõlkinud Toomas Rosin; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 182 lk. – ISBN 9789985774533
90. Filosoofilise hermeneutika klassikat: F. D. E. Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer; koostanud ja tõlkinud tõlkinud Andrus Tool; toimetanud Leili Punga. – Tartu: Ilmamaa, 1997. – 351 lk. – ISBN 9985821726
91. Foucault, Michel. Hullus ja arutus: hullumeelsuse ajalugu klassikalisel ajastul; tõlkinud Mirjam Lepikult, saatesõna Vaino Vahing; toimetanud Vaino Vahing ja Eve Võsu. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 848 lk. – ISBN 9985770250
92. Foucault, Michel. Seksuaalsuse ajalugu. 1, Teadmistahe; tõlkinud Indrek Koff, saatesõna Marek Tamm. – Tallinn: Valgus, 2005. – 182, [1] lk. – ISBN 9985681657
93. Foucault, Michel. Sõnad ja asjad: inimteaduste arheoloogia; tõlkinud Mirjam Lepikult; toimetanud Anti Saar. – Tallinn: Varrak, 2015. – 608 lk. – ISBN 9789985332641
94. Foucault, Michel. Teadmine, võim, subjekt: valik räägitust ja kirjutatust; koostanud ja kommenteerinud Marek Tamm, tõlkinud Marri Amon, Hasso Krull, Mirjam Lepikult, Triinu Pakk, Katre Talviste, Marek Tamm ja Märt Väljataga; toimetanud Marek Tamm. – Tallinn: Varrak, 2011. – 431 lk. – ISBN 9789985322222
95. Foucault, Michel. Valvata ja karistada: vangla sünd; tõlkinud ja saatesõna Mirjam Lepikult; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 480, [24] lk. – ISBN 9789985774762
96. Fraassen, Bas C. van. Teaduslik pilt; tõlkinud Tiiu Hallap, saatesõna Piret Kuusk; toimetanud Piret Kuusk. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. – 354 lk. – ISBN 9789949773145
97. Frank, Semjon. Inimese hing: sissejuhatuse katse filosoofilisse psühholoogiasse; Etüüdid Puškinist; koostanud ja saatesõna Peeter Torop, tõlkinud Hillar Künnapas; toimetanud Leino Pahtma. – Tartu: Ilmamaa, 2021. – 504 lk. – ISBN 9789985777640
98. Frank, Semjon. Reaalsus ja inimene: inimolemise metafüüsika; tõlkinud Hillar Künnapas, saatesõna David Vseviov; toimetanud Leino Pahtma. – Tartu: Ilmamaa, 2021. – 383 lk. – ISBN 9789985777275
99. Frank, Semjon. Ühiskonna vaimsed alused: sissejuhatus sotsiaalfilosoofiasse; tõlkinud Hillar Künnapas, järelsõna Madis Kolk; toimetanud Leino Pahtma. – Tartu: Ilmamaa, 2022. – 280 lk. – ISBN 9789985777343
100. Frazer, James George. Kuldne oks: uurimus maagiast ja religioonist: uus lühendus; teise ja kolmanda väljaande põhjal koostanud Robert Frazer; tõlkinud Triinu Pakk-Allmann. – Tallinn: Varrak, 2001. – 1000 lk. – ISBN 9985303776
101. Frege, Gottlob. Aritmeetika alused: loogilis-matemaatiline uurimus arvu mõistest; tõlkinud Piret Kuusk; toimetanud Jaan Kangilaski. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. – 353 lk. – ISBN 9789949324972
102. Freud, Sigmund. Ahistus kultuuris; Sealpool mõnuprintsiipi; tõlkinud Krista Läänemets. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 170, [1] lk. – ISBN 9985835433
103. Freud, Sigmund. Inimhinge anatoomiast; tõlkinud Anne Lill; kommenteerinud, sissejuhatus ja lisad Jüri Allik. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1999. – 431 lk. – ISBN 9985563999
104. Fromm, Erich. Põgenemine vabaduse eest; tõlkinud Tõnu Ülemaante ja Tiina Sammelselg; toimetanud Tiina Sammelselg. – Tallinn: EKSA, 2020. – 270 lk. – ISBN 9789949684311
105. Gadamer, Hans-Georg. Hermeneutika universaalsus: valik esseid ja intervjuusid; tõlkinud ja saatesõna Andrus Tool; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2002. – 511 lk. – ISBN 9985878639
106. Gandhi, Mahatma, pseud. Mõtteid ja vaateid; koostanud ja tõlkinud Ruth Lias; toimetanud Märt Läänemets. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 319 lk. – ISBN 9789985775035
107. Geertz, Clifford. Kultuuride tõlgendamine: valitud esseed; tõlkinud ja saatesõna Tanel Pern. – Tallinn: Tänapäev, 2017. – 624 lk. – ISBN 9789949852499
108. Genette, Gérard. Tekstist teoseni: valik esseid; koostanud Marek Tamm, tõlkinud Anti Saar, saatesõna Märt Väljataga; toimetanud Märt Väljataga. Tallinn: EKSA, 2018. – 325 lk. – ISBN 9789949604272
109. Gennep, Arnold van. Siirderiitused; tõlkinud Anti Saar, järelsõna Toomas Gross; toimetanud Toomas Gross ja Ivo Volt. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 255 lk. – ISBN 9789949031504
110. Gibbon, Edward. Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. I köide; tõlkinud Triinu Pakk. – Tallinn: EKSA, 2016. – 840 lk. – ISBN 9789985796993 (1. kd.) // Gibbon, Edward. Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. II köide; tõlkinud ja saatesõna Triinu Pakk. – Tallinn: EKSA, 2016. – 799 lk. – ISBN 9789985797006 (2. kd.), 9789985797068 (kogu teos)
111. Goethe, Johann Wolfgang von. Oma elust: luule ja tõde; tõlkinud, kommentaarid ja järelsõna Ilmar Vene; toimetanud Andres Langemets. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 903 lk. – ISBN 9789985775615
112. Gombrowicz, Witold. Päevaraamat; [Poeetide vastu: essee]; tõlkinud ja saatesõna Hendrik Lindepuu. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 383 lk. – ISBN 9985835271
113. Goodman, Nelson. Kuidas tehakse maailmu; tõlkinud Märt Väljataga, saatesõna Daniel Cohnitz ja Marcus Rossberg. – Tallinn: EKSA, 2014. – 189 lk. – ISBN 9789985795958
114. Gumiljov, Lev. Etnogenees ja Maa biosfäär; tõlkinud Peeter Villmann, saatesõna Peeter Ernits; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 848 lk. – ISBN 9789985776094
115. Habermas, Jürgen. Avalikkuse struktuurimuutus: uurimused ühest kodanikuühiskonna kategooriast: eessõnaga 1990. aasta uusväljaandele; tõlkinud Andres Luure, saatesõna Jaak Kangilaski. – Tallinn: Kunst, 2001. – 416 lk. – ISBN 5899202777
116. Halevi, Jehuda. Kuzari; Moše Hajim Luzzatto. Õigete teerada; tõlkinud ja saatesõna Kalle Kasemaa. – Tallinn: EKSA, 2004. – 478, [1] lk. – ISBN 9985790618
117. Hamlyn, David Walter. Metafüüsika; tõlkinud ja järelsõna Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2021. – 332 lk. – ISBN 9789949684762
118. Harnack, Adolf von. Kristluse olemus; tõlkinud Anne Burghardt, kommentaarid ja saatesõna Arne Hiob; toimetanud Urmas Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 276, [2] lk. – ISBN 9789985772881
119. Harris, Errol E. Universum ja inimene: kosmoloogilise antroopsusprintsiibi filosoofiline tõlgendus; tõlkinud ja saatesõna Laurits Leedjärv; toimetanud Kristina Lepist. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 327 lk. – ISBN 9789985775240
120. Hart, Herbert Lionel Adolphus. Õiguse mõiste; tõlkinud Piret Luiga, saatesõna Helen Eenmaa-Dimitrieva, eessõna Leslie Green, P. A. Bullardi ja J. Razi märkused; toimetanud Sirje Laidre. – Tallinn: Valgus, 2017. – 536 lk. – ISBN 9789985683040
121. Heidegger, Martin. Kunstiteose algupära; koostanud, tõlkinud ja saatesõna Ülo Matjus. – Tartu: Ilmamaa, 2002. – 192, [3] lk. – ISBN 9985878647
122. Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse; tõlkinud ja saatesõna Ülo Matjus. – 2. tr. – Tartu: Ilmamaa, 1999. – 307 lk. – ISBN 9985878728 // Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse; tõlkinud ja saatesõna Ülo Matjus. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 304 lk. – ISBN 998582171
123. Heisenberg, Werner. Füüsika ja filosoofia; tõlkinud ja saatesõna Piret Kuusk; toimetanud Kalle Hein. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 220 lk. – ISBN 9789985774441
124. Hempel, Carl Gustav. Loodusteaduse filosoofia; tõlkinud Tiiu Hallap, saatesõna Rein Vihalemm; toimetanud Piret Kuusk. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. – 187 lk. – ISBN 9789949327300
125. Herder, Johann Gottfried von. Mõtteid inimkonna ajaloo filosoofiast; tõlkinud Krista Räni, saatesõna Eva Piirimäe; toimetanud Leino Pahtma. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 1008 lk. – ISBN 9789985775196
126. Herder, Johann Gottfried von. Torm ja tung: valik varaseid kirjatöid; koostanud ja saatesõna Jaan Undusk, tõlkinud Reet Bender; toimetanud Leino Pahtma. – Tartu: Ilmamaa, 2022. – 574 lk. – ISBN 9789985775424
127. Hjelmslev, Louis Trolle. Sissejuhatus keeleteooria alustesse; koostanud Urmas Sutrop, tõlkinud Jaan Pärnamäe; toimetanud Anu Laanemets. – Tallinn: EKSA, 2012. – 223 lk. – ISBN 9789985794692
128. Horkheimer, Max; Theodor W. Adorno. Valgustuse dialektika: filosoofilisi fragmente; tõlkinud Katre Ligi ja Toomas Rosin; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2022. – 376 lk. – ISBN 9789985777626
129. Hume, David. Dialoogid loomulikust religioonist; Loomulik usundilugu; tõlkinud ja saatesõna Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 236 lk. – ISBN 9789985796283
130. Hume, David. Uurimus inimese arust; Uurimus moraali printsiipidest; koostanud, tõlkinud ja saatesõna Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2021. – 491 lk. – ISBN 9789949684724
131. Ibn ʿArabī. Ringide kujundamine; Puu ja neli lindu; Rännakute tulemuste avalikuks tegemine; tõlkinud, kommenteerinud ja saatesõna Kalle Kasemaa; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2022. – 216 lk. – ISBN 9789985778357
132. James, William. Pragmatism ja elu ideaalid; tõlkinud ja saatesõna Märt Väljataga. – Tallinn: Vagabund, 2005. – 381 lk. – ISBN 9985835735
133. James, William. Usulise kogemuse mitmekesisus: uurimus inimloomusest; tõlkinud ja saatesõna Indrek Meos; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 544 lk. – ISBN 9789985774472
134. Jaspers, Karl. Aja vaimne situatsioon; tõlkinud Krista Läänemets; toimetanud Liina Lukas. – Tartu: Ilmamaa, 1997. – 231 lk. – ISBN 9985821742
135. Jung, Carl Gustav. Analüütiline psühholoogia: teooria ja praktika: Tavistocki loengud; tõlkinud Hillar Künnapas, saatesõna Alo Jüriloo; toimetanud Iti Tõnisson. – 2. tr. Tartu: Ilmamaa, 2022. – 304 lk. – ISBN 9789985778500. – 1. tr 2016. – 303 lk. – ISBN 9789985776124. Ka võrguväljaanne (epub), TlnKR/Ellu,  ISBN/ISSN 9789949473502
136. Jung, Carl Gustav. Psühholoogilised tüübid; tõlkinud Piret Metspalu, saatesõna Alo Jüriloo ja Vaino Vahing; toimetanud Katrin Kern, konsulteerinud Vaino Vahing ja Andres Herkel. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 759 lk. – ISBN 9789985771136
137. Jung, Carl Gustav. Tänapäeva müüt: asjadest, mida nähakse taevas; tõlkinud ja saatesõna Mati Unt. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 251 lk. – ISBN 9985835026
138. Kandinsky, Vassily. Vaimsusest kunstis, eriti maalikunstis; Punkt ja joon tasapinnal; tõlkinud Krista Simson ja Mall Ruiso, saatesõna Krista Simson ja Peeter Torop; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 296 lk. – ISBN 9789985776537
139. Kelsen, Hans. Puhas õigusõpetus: sissejuhatus õigusteaduse probleemistikku; tõlkinud ja järelsõna Hent Kalmo; toimetanud Marju Luts-Sootak. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018. – 185 lk. – ISBN 9789949778393
140. Keynes, John Maynard. Hõive, intressi ja raha üldteooria; tõlkinud ja saatesõna Alari Purju; toimetanud Urmas Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 463 lk. – ISBN 9789985775653. Ka võrguväljaanne (epub), TlnKR/Ellu, ISBN/ISSN: 9789949473526
141. Khusrav, Nasir-e. Kahe tarkuse ühtsus; tõlkinud ja järelsõna Kalle Kasemaa; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 320 lk. – ISBN 9789985776353
142. Kierkegaard, Søren. Filosoofilised pudemed; tõlkinud ja saatesõna Jaan Pärnamäe; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 164, [2] lk. – ISBN 9789985772706
143. Kierkegaard, Søren. Kartus ja värin; Meeliülendavad kõned; tõlkinud Arvo Alas. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 287 lk. – ISBN 9985835298
144. Kierkegaard, Søren. Surmatõbi; tõlkinud ja saatesõna Jaan Pärnamäe. – Tartu: Ilmamaa, 2006. – 184 lk. – ISBN 9789985771662
145.  Kierkegaard, Søren. Võrgutaja päevaraamat; tõlkinud ja saatesõna Jaan Pärnamäe; toimetanud Eva Velsker. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 190 lk. – ISBN 9789985771907
146. Kierkegaard, Søren. Ängi mõiste; tõlkinud ja saatesõna Jaan Pärnamäe; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 223, [1] lk. – ISBN 9789985772867
147. Kołakowski, Leszek. Horror metaphysicus; tõlkinud Triin Kallas. – Tallinn: Valgus, 2000. – 151 lk. – ISBN 9985680804
148. Kołakowski, Leszek. Mida küsivad meilt suured filosoofid; tõlkinud Hendrik Lindepuu; toimetanud Märt Väljataga. – Tartu: Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2012. – 285 lk. – ISBN 9789949933303
149. Kołakowski, Leszek. Miniloengud maksiprobleemidest; tõlkinud Hendrik Lindepuu; toimetanud Inna Lusti. – Laiuse: Hendrik Lindepuu Kirjastus, 2007. – 322 lk. – ISBN 9789985958933
150. Kołakowski, Leszek. Religioon: kui Jumalat ei ole olemas. Jumalast, kuradist, patust ja nn. religioonifilosoofia teistest muredest; tõlkinud Joel Sang. – Tallinn: Vagabund, 2004. – 248 lk. – ISBN 9985835654
151. Kołakowski, Leszek. Revolutsioon kui ilus haigus: arutlusi totalitarismist, vasakpoolsusest, kommunismist, demokraatiast – aga mitte ainult; tõlkinud Hendrik Lindepuu. – Tartu: H. Lindepuu, 2014. – 379 lk. – ISBN 9789949962709
152. Kripke, Saul. Nimetamine ja paratamatus; tõlkinud ja saatesõna Anto Unt. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001. – 218 lk. – ISBN 9985565436
153. Kristeva, Julia. Jälestuse jõud: essee abjektsioonist; tõlkinud Heete Sahkai. – Tallinn: Tänapäev, 2006. – 319 lk. – ISBN 9789985623909
154. Kuhn, Thomas S. Teadusrevolutsioonide struktuur; tõlkinud Ruth Lias, saatesõna Rein Vihalemm; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 312 lk. – ISBN 9985878663
155. Laclau, Ernesto. Antagonism, poliitika, hegemoonia: valik esseid; koostanud Jüri Lipping, tõlkinud Andro Kitus, Hasso Krull, Jüri Lipping, Martin Mölder, Peeter Selg ja Tanel Vallimäe; toimetanud Jüri Lipping. – Tartu: EYS Veljesto, 2015. – 475 lk. – ISBN 9789949903818
156. La Bruyère, Jean de. Inimtüübid ehk Meie ajastu kombed; tõlkinud Mirjam Lepikult, saatesõna Ilmar Vene; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 567 lk. – ISBN 978-9985-77-735-0
157. La Mettrie, Julien Offray de. Inimene kui masin; tõlkinud Katre Talviste, saatesõna Ilmar Vene; toimetanud Liis Vaher. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 118 lk. – ISBN 9789985775622
158. Leach, Edmund Ronald. Kultuur ja kommunikatsioon: sümbolite ühendamise loogika: sissejuhatus sotsiaalantropoloogia strukturalistlikku analüüsi; koostanud Urmas Sutrop, tõlkinud Margit Rennebaum; toimetanud Silvi Salupere. – Tallinn: EKSA, 2010. – 204 lk. – ISBN 9789985793121
159. Leibniz, Gottfried Wilhelm. Valitud kirjad ja tööd; koostanud ja saatesõna Ilmar Vene, tõlkinud ja järelsõna Margus Ott; toimetanud Katrin Raid. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 439 lk. – ISBN 9789985775400
160. León, Moše de. Püha seekel; Josef Gikatilla. Kiri Pühadusest: mehe vahekord naisega; tõlkinud, sissejuhatus ja järelsõna Kalle Kasemaa; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 292 lk. – ISBN 9789985777268
161. Lévi-Strauss, Claude. Metsik mõtlemine; tõlkinud Kaia Sisask. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 414 lk. – ISBN 9985835549
162. Lévinas, Emmanuel. Raske vabadus: esseid judaismist; tõlkinud Kristiina Ross, Kaia Sisask ja Jaan Undusk. – Tallinn: Vagabund, 2004. – 359 lk. – ISBN 9789985835722
163. Lévinas, Emmanuel. Teisiti kui olla ehk Teispool olemust; tõlkinud ja saatesõna Kaia Sisask; toimetanud Margus Ott. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012. – 366, [2] lk. – (Bibliotheca controversiarum.) (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985587461
164. Lotman, Juri. Kultuuritüpoloogiast; tõlkinud Kaidi Tamm, Tanel Pern ja Silvi Salupere, saatesõnad Silvi Salupere ja Peeter Torop. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. – 184 lk. – ISBN 9789949195480
165. Lotman, Juri. Kunstilise teksti struktuur; tõlkinud Pärt Lias, saatesõna Peeter Torop. – Tallinn: Tänapäev, 2006. – 573 lk. – ISBN 9985623916
166. Lotman, Juri. Semiosfäärist; koostanud ja tõlkinud Kajar Pruul. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 415 lk. – ISBN 9985835379
167. Luhmann, Niklas. Sotsiaalsed süsteemid; tõlkinud Piret Metspalu, saatesõna Ragne Kõuts-Klemm; toimetanud Ragne Kõuts-Klemm ja Andres Langemets. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 896 lk. – ISBN 9789985771877
168. Luzzatto, Moše Hajim. Filosoof ja müstik; tõlkinud ja kommenteerinud Kalle Kasemaa; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2021. – 182 lk. – ISBN 9789985778265
169. Luther, Martin. Valitud tööd; koostanud ja saatesõna Urmas Petti, tõlkinud Anne Burghardt, Meelis Friedenthal, Marju Lepajõe ja Urmas Petti; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 838 lk. – ISBN 9789985773734
170. Machiavelli, Niccolo. Valitseja; Quentin Skinner. Machiavelli; tõlkinud Toivo Tomson ja Liisi Erepuu. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 380 lk. – ISBN 9985835492
171. Malinowski, Bronisław. Maagia, teadus ja religioon ning teisi esseid; koostanud ja eessõna Robert Redfield, järelsõna Toomas Gross, tõlkinud Olavi Teppan; toimetanud Toomas Gross. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020 – 407 lk. – ISBN 9789949032723
172. Manu pärimus ehk Ilmarahva seadmuseõpetus; tõlkinud, kommentaarid ja sissejuhatus Martti Kalda; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 589 lk. – ISBN 9789985776575
173. Marcuse, Herbert. Ühemõõtmeline inimene: Uurimus arenenud industriaalühiskonna ideoloogiast; tõlkinud Hillar Künnapas. – Tallinn: EKSA, 2022. – 341 lk. – ISBN 9789916677308
174.  Maritain, Jacques. Kunstniku vastutus; tõlkinud ja saatesõna Mirjam Lepikult; toimetanud Margus Ott. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 115, [3] lk. – ISBN 9789985774236
175. Martín-Barbero, Jesús. Meedia – vahendist vahendajaks: kommunikatsioon, kultuur ja hegemoonia; tõlkinud Triin Lõbus; toimetanud Eva Kolli. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2021. – 470 lk. – (Bibliotheca mediorum et communicationis.) (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985588956
176.  Mayr, Ernst. Bioloogilise mõtte areng: mitmekesisus, evolutsioon ja pärilikkus; tõlkinud Ülo Maiväli, Sille Remm ja Kristiina Vind, saatesõna Kalevi Kull; toimetanud Ülo Maiväli ja Marko Proust. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. – 1032 lk. – ISBN 9789949775651
177. McLuhan, Marshall. Gutenbergi galaktika: trükisõnainimese kujunemine; tõlkinud Toomas Rosin, värsid tõlkinud Kersti Unt, saatesõna Maarja Ojamaa; toimetanud Leino Pahtma. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 511 lk. – ISBN 9789985777138
178. Mead, Margaret. Sugu ja sundus kolmes primitiivses ühiskonnas; tõlkinud Tõnu Ülemaante; toimetanud Siiri Ombler, teadustoimetaja Maarja Kaaristo. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 406 lk. – ISBN 9789985777138
179. Mechthild von Magdeburg. Jumaluse voogav valgus; Meister Eckhart. Eristamise kõned; tõlkinud ja saatesõna Kalle Kasemaa; toimetanud Liis Vaher. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 432 lk. – ISBN 9789985775011
180. Merleau-Ponty, Maurice. Nähtav ja nähtamatu; tõlkinud Mirjam Lepikult; toimetanud Eduard Parhomenko. – Tallinn: Varrak, 2010. – 271 lk. – ISBN 9789985321232
181. Merleau-Ponty, Maurice. Silm ja vaim; tõlkinud ja saatesõna Mirjam Lepikult, eessõna Claude Lefort; toimetanud Margus Ott. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 88 lk. – ISBN 9789985774496
182. Merleau-Ponty, Maurice. Taju fenomenoloogia; tõlkinud Mirjam Lepikult, saatesõna Vivian Puusepp; toimetanud Margus Ott. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 728 lk. – ISBN 9789985775554
183. Mill, John Stuart. Vabadusest; tõlkinud Kaja Tael, saatesõna Henno Rajandi; toimetanud Henno Rajandi. 2. tr. – Tallinn: EKSA, 2018. – 158 lk. – ISBN 9789949604616. – 1. tr. Tallinn: Hortus Litterarum, 1996. – 223 lk. – ISBN 9985902874
184. Mises, Ludwig von. Liberalism; tõlkinud Kalev Kukk ja Kalev Kallemets, saatesõna Kalev Kukk; toimetanud Andrus Simsel. – Tartu: Ilmamaa, 2007. – 239 lk. – ISBN 9789985772553
185. Montaigne, Michel de. Esseid; tõlkinud ja saatesõna Kristiina Ross; toimetanud Kajar Pruul, ladina- ja kreekakeelsed tsitaadid toimetanud ja ositi tõlkinud Marju Lepajõe. – Tallinn: EKSA, 2013. – 632 lk. – ISBN 9789985795385
186. Moore, Adrian William. Lõpmatus; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 410 lk. – ISBN 9789985796399
187. Moscovici, Serge. Jumalate loomise mehhanism: sotsioloogia ja psühholoogia; tõlkinud Iika Bramban ja Aija Sprivul-Dautancourt; toimetanud ja järelsõna Andu Rämmer. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2022. – 726 lk. – ISBN 9789949038237
188. Mumford, Lewis. Masina müüt: [I köide], Tehnika ja inimareng; tõlkinud Hillar Künnapas, saatesõna Peeter Müürsepp; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 567 lk. – ISBN 9789985776407 (1. kd.), 9789985776827 (kogu teos); Mumford, Lewis. Masina müüt: [II köide], Võimu viisnurk; tõlkinud Hillar Künnapas ja Katre Ligi; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 829 lk. – ISBN 9789985776810
189. Nagel, Thomas. Vaade eikusagilt; tõlkinud ja saatesõna Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 360 lk. – ISBN 9789985796238
190. Nagel, Thomas. Viimane sõna; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2015. – 152 lk. – ISBN 9789985796535
191. Nasafī, 'Azīz ad-Dīn. Raamat täiuslikust inimesest; tõlkinud Kalle Kasemaa; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 384 lk. – ISBN 9789985775561
192. Nietzsche, Friedrich. Ecce homo: kuidas saadakse selleks, mis ollakse; tõlkinud ja saatesõna Jaan Undusk. – Tallinn: Vagabund, 1996. – 215 lk. – ISBN 9985835107
193. Nietzsche, Friedrich. Moraali genealoogiast; tõlkinud Andres Luure, saatesõna Jaanus Sooväli. – Tallinn: Varrak, 2015. – 226 lk. – ISBN 9789985333426
194. Nietzsche, Friedrich. Sealpool head ja kurja: tulevikufilosoofia eelmäng; tõlkinud Jaanus Sooväli; toimetanud Andres Langemets. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 288 lk. – ISBN 9789985773659
195. Nietzsche, Friedrich. Tragöödia sünd; tõlkinud ja kommenteerinud Anne Lill; toimetanud Triin Kaalep. – Tallinn: Tänapäev, 2009. – 304 lk. – ISBN 9789985628300'
196. Nozick, Robert. Anarhia, riik ja utoopia; tõlkinud Jüri Eintalu, saatesõna Mats Volberg; toimetanud Leino Pahtma. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 584 lk. – ISBN 9789985775950, kaaneümbrise lakal ekslikult ISBN 978-9985-77-595-3
197. Ortega y Gasset, José. Masside mäss; tõlkinud Ruth Lias, saatesõna Jüri Talvet. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 240 lk. – ISBN 9985835565
198. Orwell, George, pseud. Valaskala kõhus; tõlkinud Udo Uibo. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 446 lk. – ISBN 9985835085
199. Pascal, Blaise. Mõtted; tõlkinud ja saatesõna Kristiina Ross. – Tallinn: Hortus Litterarum; Logos, 1998. – 621 lk. – ISBN 9985913744
200. Paz, Octavio. Üksinduse labürint; tõlkinud ja saatesõna Marvi Järve; toimetanud Terje Kuusik. – Tallinn: Varrak, 2003. – 252 lk. – ISBN 9985307461
201. Planck, Max. Vaatlusi maailmale kvantfüüsiku seisukohalt: ettekanded ja esseed; koostanud ja tõlkinud Piret Kuusk; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 344 lk. – ISBN 9789985775295
202. Platon. Sokratese apoloogia; Phaidon; Kriton; Pidusöök; Charmides; Phaidros; Euthyphron; koostanud ja saatesõna Marju Lepajõe, tõlkinud ja kommenteerinud Astrid Kurismaa, Marju Lepajõe, Sven-Erik Soosaar ja Jaan Unt; toimetanud Marju Lepajõe. – 3. tr. Tartu: Ilmamaa, 2021. – 472 lk. – ISBN 9789985778074 (1. osa), 9789916400005 (kogu teos); 2., parand. tr. Tartu: Ilmamaa, 2017. – 472 lk. – (Teosed / Platon 1.) ISBN 9789985776520; 1. tr. Tartu: Ilmamaa, 2003. – 472 lk. – ISBN 998582170X. Ka võrguväljaanne (epub), TlnKR/Ellu, ISBN 9789949473519
203. Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. I, Platoni lummus; tõlkinud Ene-Reet Soovik; toimetanud Inna Lusti. – Tallinn: EKSA, 2010. – 587 lk. – ISBN 9789985793145 // Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. II köide, Prohvetluse kõrgaeg: Hegel, Marx ja järellainetused; tõlkinud Triinu Pakk; toimetanud Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2011. – 653, [1] lk. – ISBN 9789985794357
204. Pound, Ezra. Lugemise aabits; tõlkinud Urmas Tõnisson ja Udo Uibo. – Tallinn: Vagabund, 2000. – 277 lk. – ISBN 9985835468
205. Propp, Vladimir. Imemuinasjutu ajaloolised juured; tõlkinud, kommenteerinud ja järelsõna Madis Arukask; toimetanud Urmas Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2022. – 620 lk. – ISBN 9789985776186
206. Putnam, Hilary. Kolmekordne lõng: vaim, keha ja maailm; tõlkinud ja järelsõna Tiiu Hallap; toimetanud Anto Unt. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 310 lk. – ISBN 9789949034888
207. Quine, Willard Van Orman. Sõna ja objekt; tõlkinud Anto Unt, saatesõna Bruno Mölder. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. – 442 lk. – ISBN 9949110211
208. Quine, Willard Van Orman. Tõe otsing; tõlkinud Lauri Pilter, saatesõna Jaan Kivistik; toimetanud Jaan Kangilaski. – Tallinn: EKSA, 2016. – 125 lk. – ISBN 9789985796702
209. Rawls, John. Õiglus kui ausameelsus: taasesitus; tõlkinud Tanel Vallimäe; toimetanud Andro Kitus. – Tallinn: Valgus, 2015. – 325, [1] lk. – ISBN 9789985682999
210. Reichenbach, Hans. Aja suund; tõlkinud Laurits Leedjärv; toimetanud ja järelsõna Piret Kuusk. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 392 lk. – ISBN 9789985776841
211. Robbins, Lionel. Majandusmõtte ajalugu: Londoni Majandusteaduse Kooli loengud; tõlkinud ja järelsõna Alari Purju; toimetanud Leino Pahtma. – Tartu: Ilmamaa, 2022. – 719 lk. – ISBN 9789985777336
212. Rorty, Richard. Sattumuslikkus, iroonia ja solidaarsus; tõlkinud ja saatesõna Märt Väljataga. – Tallinn: Vagabund, 1999. – 382 lk. – ISBN 998583531X
213. Rousseau, Jean-Jacques. Ühiskondlikust lepingust ehk Riigiõiguse põhiprintsiibid; tõlkinud Mirjam Lepikult, saatesõna Marek Tamm. – Tallinn: Varrak, 1998. – 208 lk. – ISBN 9985300866
214. Ruskin, John. Arhitektuuri seitse lampi; tõlkinud Vaike Vahter ja Katre Ligi, saatesõna Jaak Kangilaski; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 307 lk., [14] l. – ISBN 9789985774540
215. Russell, Bertrand. Filosoofia probleemid; tõlkinud ja saatesõna Bruno Mölder; erialatoimetaja Jaan Kangilaski. – Tallinn: Varrak, 2018. – 190 lk. – ISBN 9789985339169
216. Russell, Bertrand. Uurimus tähendusest ja tõest; tõlkinud ja saatesõna Tiiu Hallap. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1995. – 520 lk. – ISBN 998590284X
217. Russell, Bertrand. Valik esseid; tõlkinud ja saatesõna Erkki Sivonen. – Tallinn: Hortus Litterarum, 1994. – 294, [1] lk. – ISBN 9985902807
218. Ryle, Gilbert. Vaimu mõiste; tõlkinud Uku Tooming, järelsõnad Julia Tanney ja Uku Tooming; toimetanud Andres Luure. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 484 lk. – ISBN 9789949033119
219. Santayana, George. Ilutunne: esteetikateooria visand; tõlkinud Katre Ligi; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 246 lk. – ISBN 9789985772478
220. Sapir, Edward. Keel: sissejuhatus kõne uurimisse; tõlkinud Pärle Sepping-Raud ja Liina Mets; toimetanud Urmas Sutrop. – Tallinn: EKSA, 2009. – 275 lk. – ISBN 9789985792827
221. Saussure, Ferdinand de. Üldkeeleteaduse kursus; tõlkinud Tiit Kuuskmäe, saatesõna Ekaterina Velmezova, kommentaarid Tullio de Mauro; erialatoimetaja Margus Ott, keeletoimetaja Eva Lepik, konsultandid Heete Sahkai ja Madis Jürviste. – Tallinn: Varrak, 2017. – 552 lk. – ISBN 9789985340660
222. Scholem, Gerschom. Pühakirjast alkeemiani: valik artikleid; koostanud ja tõlkinud Anu Põldsam, saatesõna (ja üks tõlge) Kalle Kasemaa; toimetanud Iti Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 605 lk. – ISBN 9789985775806
223. Schopenhauer, Arthur. Maailm kui tahe ja kujutlus. I köide: neli raamatut ning Kanti filosoofia kriitikat sisaldav lisa. // Maailm kui tahe ja kujutlus. II köide: mis sisaldab täiendusi esimese köite neljale raamatule; tõlkinud Toomas Rosin, järelsõna Jaanus Sooväli; toimetanud Siiri Ombler, kreeka ja ladina tsitaatide toimetaja ja konsultant Marju Lepajõe. – Tartu: Ilmamaa, 2018. – 784 lk. + 932 lk. – ISBN 9789985776780 (1. kd.), 9789985776797 (2. kd.), 9789985774731 (kogu teos)
224. Schrödinger, Erwin. Mis on elu?; Vaim ja aine; Autobiograafilisi visandeid; tõlkinud Ruth Lias; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2015. – 272 lk. – ISBN 9789985775363. Ka võrguväljaanne (epub), TlnKR/Ellu, ISBN 9789949473465
225. Scruton, Roger. Moodne filosoofia: sissejuhatus ja ülevaade; tõlkinud ja saatesõna Märt Väljataga; toimetanud Sille Teiter. – Tallinn: EKSA, 2022. – 808 lk. – ISBN 9789916677193
226. Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele; tõlkinud ja saatesõna Ilmar Vene; toimetanud Luule Krikmann. – 2., parand. ja täiend. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 573 lk. – ISBN 9789985772744 // Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele; tõlkinud ja saatesõna Ilmar Vene. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 591 lk. – ISBN 9985821343
227. Singer, Peter. Loomade vabastamine; tõlkinud Martin Garbuz, järelsõna Kadri Simm; toimetanud Külli Keerus ja Mariliis Vaht. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2021. – 388 lk. – ISBN 9789949036622
228. Skinner, Quentin. Uusaegse poliitilise mõtte alused; tõlkinud Triinu Pakk. Tallinn: EKSA, 2020. – 968 lk. – ISBN 9789949684441
229. Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. I köide; tõlkinud Mart Trummal, saatesõna Arno Köörna. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 695 lk. – ISBN 9789985771686 // Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. II köide; tõlkinud Mart Trummal. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 958 lk. – ISBN 9789985771693
230. Smith, Wilfred Cantwell. Religiooni tähendus ja ots; tõlkinud Mihkel Niglas, järelsõna Indrek Peedu; toimetanud Rauno Alliksaar ja Ivo Volt. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. – 450 lk. – ISBN 9789949033089
231. Snow, C. P. Kaks kultuuri ja teadusrevolutsioon; Kagan, Jerome. Kolm kultuuri: loodusteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused 21. sajandil; tõlkinud ja saatesõna Mart Trummal, saatesõna Jüri Engelbrecht; toimetanud Kalle Hein. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. – 429 lk. – ISBN 9789949773664
232. Solovjov, Vladimir. Armastuse mõte: valitud tööd; tõlkinud Ants Paikre, järelsõna Peeter Torop; toimetanud Leino Pahtma. – Tartu: Ilmamaa, 2022. – 512 lk. – ISBN 9789985777299
233. Sontag, Susan. Haigus kui metafoor; Aids ja selle metafoorid; tõlkinud Krista Kaer. – Tallinn: Varrak, 2002. – 167 lk. – ISBN 9985306120
234. Sorokin, Pitirim. Meie ajastu kriis; tõlkinud Simo Runnel, saatesõna Henn Käärik; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2017. – 352 lk. – ISBN 9789985776179
235. Sorokin, Pitirim. Revolutsiooni sotsioloogia; tõlkinud ja saatesõna Simo Runnel; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2021. – 904 lk. – ISBN 9789985777589
236. Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. I köide, Kuju ja tegelikkus; tõlkinud Mati Sirkel ja Katre Ligi; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 633, [12] lk. – ISBN 9789985773239 (kogu teos) // Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. II köide, Maailma-ajaloolised pespektiivid; tõlkinud Mati Sirkel ja Katre Ligi, saatesõna Ülo Matjus; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2012. – 828, [2] lk. – ISBN 9789985773239 (kogu teos). Ka võrguväljaanne (epub), TlnKR/Ellu, ISBN 9789949473267 ja 9789949473397
237. Spinoza, Benedictus. Eetika: geomeetrilise korra järgi tõestatud ja viide ossa jagatud; tõlkinud ja saatesõna Margus Ott; korrektuur Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 391 lk. – ISBN 9789985775370
238. Strawson, Peter Frederick. Analüüs ja metafüüsika: sissejuhatus filosoofiasse; tõlkinud ja saatesõna Tiiu Hallap; toimetanud Jaan Kangilaski. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016. – 197 lk. – ISBN 9789949770465
239. Strinati, Dominic. Sissejuhatus populaarkultuuri teooriatesse; tõlkinud Nele Lond; toimetanud Helen Arak. – Tallinn: Kunst, 2001. – 391 lk. – ISBN 5899202726
240. Šestov, Lev. Ateena ja Jeruusalemm; tõlkinud Erle Nõmm, saatesõna Alar Laats; toimetanud Leino Pahtma. – Tartu: Ilmamaa, 2021. – 484 lk. – ISBN 9789985776247
241. Šestov, Lev. Hiiobi Vaekaussidel; Palverännakud läbi hingede; tõlkinud Ants Paikre; toimetanud Urmas Tõnisson; kreekakeelsed tsitaadid toimetanud Triin Rebane. – Tartu: Ilmamaa, 2019. – 624 lk. – ISBN 9789985776063
242. Šestov, Lev. Potestas clavium; tõlkinud Ants Paikre, saatesõna Alar Laats; toimetanud Leino Pahtma, kreekakeelsed tsitaadid toimetanud Tuuli Triin Truusalu. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 445 lk. – ISBN 9789985776742
243.  Zeldin, Theodore. Inimsuhete ajalugu; tõlkinud Lia Rajandi. – Tallinn: Varrak, 2001. – 654 lk. – ISBN 9985302575
244. Žižek, Slavoj. Ideoloogia ülev objekt; tõlkinud ja kommenteerinud Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 2003. – 418 lk. – ISBN 998583562X
245. Taylor, Charles. Autentsuse eetika; tõlkinud ja saatesõna Märt Väljataga. – Tallinn: Hortus Litterarum, 2000. – 177, [1] lk. – ISBN 9985913728
246. Tillich, Paul. Julgus olla; tõlkinud Anu Põldsam, järelsõna Anne Kull; toimetanud Jaanus Sooväli. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2021. – 192 lk. – ISBN 9789949037506
247. Tolstoi, Lev. Mis on kunst?; tõlkinud Andri Ksenofontov, saatesõna Peeter Torop; toimetanud Silvi Salupere. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 314 lk. – ISBN 9789985774274
248. Tomasello, Michael. Inimeste suhtlemise lätted; tõlkinud Toomas Rosin, saatesõna Jaan Aru; toimetanud Jaan Aru ja Iti Tõnisson. Tartu: Ilmamaa, 2022. – 367 lk. – ISBN 9789985776834
249. Toynbee, Arnold Joseph. Uurimus ajaloost; tõlkinud Victoria Traat ja Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2003. – 960 lk. – ISBN 9985878477
250. Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest; tõlkinud Ruth Lias ja Jaan Unt, saatesõna Jüri Talvet; [toimetanud Ain Kaalep]. – 2., parand. tr. – Tartu: Ilmamaa, 2008. – 381 lk. – ISBN 9789985773017 // Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest; tõlkinud Ruth Lias ja Jaan Unt, saatesõna Jüri Talvet; [toimetanud Ain Kaalep]. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 383 lk. – ISBN 9985821696
251. Unamuno, Miguel de. Kristluse agoonia; tõlkinud ja saatesõna Ruth Lias; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2009. – 128 lk. – ISBN 9789985772775
252. Upanišadid; tõlkinud ja lisad Mait Raun, järelsõna Ülo Valk; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 616 lk. – ISBN 9789985777176
253. Uspenski, Boriss. Vene kultuuri jõujooni: valik artikleid; koostanud Peet Lepik ja Boriss Uspenski, tõlkinud ja kommenteerinud Peet Lepik, kirikuslaavikeelsete tsitaatide reaalused tõlkinud Malle Salupere, luuletsitaadid tõlkinud Andres Ehin; toimetanud Silvi Salupere. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 664 lk., [48] lk. – ISBN 9789985771983
254. Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid; koostanud Wilfried Härle ja Thomas-Andreas Põder, tõlkinud Thomas-Andreas Põder; toimetanud Anne Burghardt. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 759 lk. – ISBN 9789985774304
255. Valéry, Paul. Härra Teste; tõlkinud ja saatesõna Hasso Krull. – Tallinn: Vagabund, 1995. – 135 lk. – ISBN 9985835077
256. Vattimo, Gianni. Modernsuse lõpp; tõlkinud Maarja Kangro ja Maarja Kaplinski, saatesõna Maarja Kangro. – Tallinn: EKSA, 2013. – 228 lk. – ISBN 9789985795521
257. Voltaire, pseud. Filosoofilised kirjad; tõlkinud Anti Saar ja Marri Amon, järelsõna Marek Tamm; toimetanud Leena Tomasberg. – Tallinn: Varrak, 2019. – 208 lk. – ISBN 9789985347744
258. Voltaire, pseud. Traktaat tolerantsusest; tõlkinud ja saatesõna Katre Talviste; toimetanud Siiri Ombler. – Tartu: Ilmamaa, 2013. – 160 lk. – ISBN 9789985774502
259. Võgotski, Lev. Kunsti psühholoogia: esteetilise reaktsiooni analüüs; tõlkinud Enn Siimer, Ivan Bunini novelli „Kerge hingus“ tõlkinud Aivar Kull, saatesõna ja kommentaarid Vjatšeslav Ivanov, saatesõna Peeter Torop; toimetanud Iti Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2016. – 528 lk. – ISBN 9789985775479
260. Võgotski, Lev. Mõtlemine ja kõne: psühholoogilised uurimused; tõlkinud ja saatesõna Peeter Tulviste; toimetanud Iti Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2014. – 509 lk. – ISBN 9789985774434
261. Walzer, Michael. Sallivusest; tõlkinud Märt Väljataga. – Tallinn: Vagabund, 1998. – 171, [1] lk. – ISBN 9985835220
262. Weber, Max. Võimu ja religiooni sotsioloogiast; tõlkinud Henn Käärik ja Jaan Isotamm. – Tallinn: Vagabund, 2002. – 479, [1] lk. – ISBN 9985835573
263. Wellek, René; Austin Warren. Kirjandusteooria; tõlkinud Urmas Tõnisson, Ene-Reet Soovik ja Katre Ligi; toimetanud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2010. – 548, [2] lk. – ISBN 9789985878460
264. Wertheimer, Max. Produktiivne mõtlemine; tõlkinud Toomas Rosin, järelsõna Jaan Aru; toimetanud Jaan Aru ja Katrin Raid. – Tartu: Ilmamaa, 2020. – 423 lk. – ISBN 9789985776469
265. Weyl, Hermann. Sümmeetria; tõlkinud Laurits Leedjärv; toimetanud ja saatesõna kirjutanud Piret Kuusk, korrektuuri lugenud Katre Ligi. – Tartu: Ilmamaa, 2021. – 176 lk. – ISBN 9789985777251
266. Whorf, Benjamin Lee. Keel, mõtlemine ning tegelikkus; tõlkinud Mihkel Niglas, eessõnad Urmas Sutrop ja Stuart Chase, sissejuhatus John B. Carroll; toimetanud Urmas Sutrop. – Tallinn: EKSA, 2010. – 491 lk, [1] l. – ISBN 9789985793220
267.  Williams, Bernard. Eetika ja filosoofia piirid; tõlkinud ja järelsõna Märt Väljataga. – Tallinn: EKSA, 2021. – 312 lk. – ISBN 9789949684755
268. Williams, Bernard. Moraal: sissejuhatus eetikasse; tõlkinud ja saatesõna Tiiu Hallap; toimetanud Mart Kangur. – Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2012. – 142, [2] lk. – (Bibliotheca controversiarum.) (Avatud Eesti raamat.) – ISBN 9789985587522
269. Wittgenstein, Ludwig. Filosoofilised uurimused; tõlkinud ja kommenteerinud Andres Luure, saatesõna Jüri Eintalu; toimetanud Urmas Tõnisson. – Tartu: Ilmamaa, 2005. – 398, [2] lk. – ISBN 9789985770801
270.  Wittgenstein, Ludwig. Loogilis-filosoofiline traktaat = Tractatus logico-philosophicus; tõlkinud Jaan Kangilaski ja Veiko Palge, saatesõna Jaan Kivistik; toimetanud Jaan Kangilaski. – Tartu: Ilmamaa, 1996. – 215 lk. – ISBN 9985821734
271. Wittgenstein, Ludwig. Tõsikindlusest; tõlkinud Andres Luure, eessõna G. E. M. Anscombe ja G. H. von Wright, järelsõna Andres Langemets; toimetanud Jaan Kangilaski ja Andres Langemets. – Tartu: Ilmamaa, 2000. – 159 lk. – ISBN 9985878604
272.  Wright, Georg Henrik von. Filosoofia, loogika ja normid; koostanud ja järelsõna Jaan Kangilaski, tõlkinud Bruno Mölder, Andres Luure, Anto Unt, Tiiu Hallap, Ene-Reet Soovik, Jaan Kangilaski, Ann Veismann, Tõnu Tamme, Veiko Palge ja Tarmo Uustalu. – Tallinn: Vagabund, 2001. – 712 lk. – ISBN 9985835530