Avatud Eesti Raamatu sarjas ilmunud raamatud

1994. aastast kuni 2017. aasta 14. augustini on ilmunud 194 teost (202 raamatut),  

  • sh neli teost 2., parandatud trükis (Aristoteles. Nikomachose eetika (1996/2007); Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse (1996/1999); Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele (1996/2008); Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest (1996/2008);

  • ja neli teost kahes köites (Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. I–II (2010, 2011);
    Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. I–II (2005); Spengler, Oswald.
    Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. I–II (2012); Gibbon, Edward.
    Rooma impeeriumi allakäigu ja languse ajalugu. I–II (2016). 

Järgnevalt on toodud nende jagunemine a) autori, b) ilmumisaasta ja c) kirjastuse järgi.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta