Avatud Eesti Raamatu sarjas ilmunud raamatud

1994. aastast kuni 2016. aasta 16. maini on ilmunud 177 teost (raamatuid 184),  

  • sh neli teost 2., parandatud trükis (Aristoteles. Nikomachose eetika (1996/2007); Heidegger, Martin. Sissejuhatus metafüüsikasse (1996/1999); Seneca, Lucius Annaeus, noorem. Moraalikirjad Luciliusele (1996/2008); Unamuno, Miguel de. Inimeste ja rahvaste traagilisest elutundest (1996/2008))

  • ja kolm teost kahes köites (Popper, Karl. Avatud ühiskond ja selle vaenlased. I–II (2010, 2011); Smith, Adam. Uurimus riikide rikkuse iseloomust ja põhjustest. I–II (2005); Spengler, Oswald. Õhtumaa allakäik: maailma-ajaloo morfoloogia piirjooned. I–II (2012)). 

Järgnevalt on toodud nende jagunemine a) autori, b) ilmumisaasta ja c) kirjastuse järgi.