Viljandimaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Alates maist hindab Viljandimaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.

Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Ilmar Kütt, Kai Kannistu ja Sirje Fedjuk, uute ekspertidena alustavad Aili Anderson ja Tonio Tamra. Ekspertgrupi tööd juhib Kai Kannistu ja aseesimeheks valiti Tonio Tamra.

Viljandimaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Vaike Rajaste.

Kokku esitati Viljandimaa ekspertgruppi 11 kandidaati, lisaks ülalmainituile Andres Kallavus, Jaanus Kukk, Katrin Hommik, Marju Mäger, Mati Adamson ja Piret Aus.