Valitsus kinnitas Kultuurkapitali nõukogu koosseisu

Valitsus kinnitas Kultuurkapitali nõukogu koosseisu aastateks 2021-2023. Kultuurkapitali nõukogu esimehe, kultuuriminister Tiit Teriku sõnul seisab nõukogul ees hulk kaalukaid teemasid, millest sõltub kogu Eesti tasakaalustatud areng.  

Vastavalt kultuurkapitali seadusele on nõukogu esimees ametikoha järgselt kultuuriminister. Talle lisaks kuuluvad nõukokku rahandusministri nimetatud esindaja, kultuuriministri nimetatud esindaja ning iga sihtkapitali esindaja. Sihtkapitalid valisid oma esindajad kultuurkapitali nõukogusse novembris.

 

„Iseseisvuse taastanud Eestis on Kultuurkapital andnud hoogu väga paljudele kultuuriprojektidele ja loovisikutele. Kaheaastast tööperioodi alustava nõukogu ees seisab hulk ülesandeid, näiteks hiljuti valitud riiklikult tähtsate kultuuriobjektide rahastamine. Need on teemad, mis ületavad valdkondade piire ja panustavad seega kogu Eesti tasakaalustatud arengusse,“ ütles Kultuurkapitali nõukogu esimees, kultuuriminister Tiit Terik.


Kultuurkapitali nõukogu koosseisu kuuluvad:

Tiit Terik, kultuuriminister

Peeter Lusmägi, kehakultuuri ja spordi sihtkapitali poolt valitud esindaja

Berk Vaher, kirjanduse sihtkapitali poolt valitud esindaja

Jorma Sarv, rahvakultuuri sihtkapitali poolt valitud esindaja

Mait Väljas, arhitektuuri sihtkapitali poolt valitud esindaja

Kaarel Kuurmaa, audiovisuaalse kunsti sihtkapitali poolt valitud esindaja

Marje Lohuaru, helikunsti sihtkapitali poolt valitud esindaja

Maarin Ektermann, kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali poolt valitud esindaja

Jaak Allik, näitekunsti sihtkapitali poolt valitud esindaja

Jaan Manitski, kultuuriministri poolt nimetatud esindaja

 Anu Alber, rahandusministri poolt nimetatud esindaja

 

Nõukogu ülesannete hulka kuulub aastatulu jaotamine, valdkondade vaheliste projektide ja elutöötoetuste rahastamise, samuti nõukogu  algatatud projektide rahastamise otsustamine. Ka jaotab nõukogu muuhulgas kultuuriehitistele laekunud summad vastavalt Riigikogu otsusega kinnitatud objektide pingereale, määrab kindlaks jaotatavate toetuste piirmäärad, analüüsib Kultuurkapitali tegevuse tulemusi ning kinnitab Kultuurkapitali aastaeelarve ja majandusaasta aruande.