Valitsus kinnitas Kultuurkapitali nõukogu koosseisu 

Valitsus kinnitas Kultuurkapitali nõukogu koosseisu
Vastavalt Kultuurkapitali seadusele kuulub nõukogu koosseisu esimehena ametikohajärgselt kultuuriminister, rahandusministri nimetatud esindaja, kultuuriministri nimetatud esindaja ning iga sihtkapitali poolt nimetatud esindaja. Sihtkapitalid on valinud oma esindajad Eesti Kultuurkapitali nõukogusse käesoleva aasta novembris.

Kultuurkapitali nõukogu koosseisu kuuluvad: 
 • Indrek Saar, kultuuriminister
 • Are Eller, kehakultuuri ja spordi sihtkapitali poolt valitud esindaja
 • Eneken Laanes, kirjanduse sihtkapitali poolt valitud esindaja 
 • Aet Maatee, rahvakultuuri sihtkapitali poolt valitud esindaja
 • Peeter Pere, arhitektuuri sihtkapitali poolt valitud esindaja
 • Andrus Raudsalu, audiovisuaalse sihtkapitali poolt valitud esindaja
 • Tiia Teder, helikunsti sihtkapitali poolt valitud esindaja
 • Anu Allas, kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali poolt valitud esindaja
 • Monika Larini, näitekunsti sihtkapitali poolt valitud esindaja
 • David O'Brock, kultuuriministri poolt nimetatud esindaja
 • Urmo Merila, rahandusministri poolt nimetatud esindaja