Valgamaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Alates maist hindab Valgamaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.


Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Jorma Riivald, Kaja Sisask ja Marju Rebane, uute ekspertidena alustavad Anne Jaakson ja Tiit Kattai. Ekspertgrupi tööd juhib Kaja Sisask ja aseesimeheks valiti Marju Rebane.

Valgamaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Eha Mandel.

Kokku esitati Valgamaa ekspertgruppi 10 kandidaati, lisaks ülalmainituile Ene Kaas, Ilona Tiigi, Karl Kirt, Valev Sisov ja Ülle Juht.