Tartumaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Alates aprillist hindab Tartumaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.

Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Külli Petersell ja Peeter Talvistu, uute ekspertidena alustavad Rain Sangernebo, Kati Grauberg-Longhurts ja Viktor Muuli. Ekspertgrupi tööd juhib Rain Sangernebo

Tartumaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Suire Ratassepp.  


Kokku esitati Tartumaa ekspertgruppi 6 kandidaati, lisaks ülalmainituile veel Ants Veetõusme.