Selgusid Järvamaa kultuuripreemiate laureaadid

7. veebruaril anti Paide Muusika- ja Teatrimajas üle Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupi aastapreemiad maakonna parimatele kultuuritegijatele. 

  • Kultuuritegija preemia pälvis Valev Väljaots järjepideva panustamise ja toetamise eest Järvamaa kultuuriellu. 

Valev on olnud aastaid Järvamaa Laulu- ja tantsupeo korraldajate meeskonnas, rongkäiku pealik. Tema eestvedamisel tegutseb Järvamaa Kogukonnafond AS, kus eelmisel aastal loodi Järvamaa Laulu- ja tantsupeo sihtkapital.

  • Kultuurisündmuse preemia sai Järvamaa Laulu- ja tantsupeo Sihtkapitali loomine, preemia saaja on Sihtasutus Järvamaa Kogukonna Fond.

Sihtkapital on loodud eesmärgiga väärtustada ja arendada Järvamaa üht märgilisemat kogukonda siduvat kultuurisündmust - Järvamaa laulu- ja tantsupidu. Sihtkapitalist eraldatakse rahalisi vahendeid üldjuhul Järvamaa laulu- ja tantsupeo arengut mõjutatavatele, sealhulgas uusi väärtusi loovatele, tegevustele, ühekordsetele stipendiumidele ja kuludele, mis aitavad kaasa peo erakordsuse saavutamisele 

  • Järvamaa Kultuuripärli preemia laureaat on Ants Oidekivi pühendumusliku ja professionaalse loometegevuse eest. 

Ants Oidekivi on pannud aluse Türi Muusikakooli klarneti- ja saksofonikoolile ja koostanud pilliõpetuse ainekavad. Tema loodud on orkester TÜRI 2001. aastal, kus suur osa mängijatest on tema enda õpilased. 2008. aastal moodustas ta muusikakooli väikeste laste sümfoniettorkestri. Nii mängivadki kõik juba esmase pillimänguoskuse omandanud õpilased orkestris MINI-SÜMF ja vanemate klasside mängijad orkestris TÜRI. Ants on ka Türi Muusikakooli keelpilliorkestri ja 2018. aasta algul loodud Türi-Koeru Noorteorkestri eestvedaja ja dirigent.