Selgus Eesti Kultuurkapitali uue nõukogu koosseis

Valitsus kinnitas 7. detsembril Eesti Kultuurkapitali nõukogu uue koosseisu. Vastavalt Kultuurkapitali seadusele asub 11-liikmeline nõukogu ametisse kaheks aastaks.  


Eesti Kultuurkapitali nõukogu juhib seaduse kohaselt kultuuriminister. „Kultuurkapitalil on äärmiselt oluline roll meie kultuurivaldkonna elujõulisuse ja mitmekesisuse tagamisel. Just Kultuurkapital annab hoogu suurele osale meie kultuuriprojektidest ja loovisikutest. Kaheaastast ametiaega alustava nõukogu ees seisab mitmeid olulisi küsimusi, mis puudutavad kogu eesti kultuuri ning panustavad oluliselt meie riigi arengusse. Ma olen kindel, et ametisse asuv Kultuurkapitali nõukogu pakub professionaalset tarkust ja samas valdkondade ülest mõistmist, mille alusel tehakse kultuurivaldkonnale vajalikke ja õiglaseid otsuseid.“ rääkis kultuuriminister Heidy Purga.  


Kultuurkapitali nõukogu koosseisu kuuluvad lisaks kultuuriministrile kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja Alo Lõoke, audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja Katrin Kissa, näitekunsti sihtkapitali esindaja Priit Volmer, rahvakultuuri sihtkapitali esindaja Dagmar Ingi, arhitektuuri sihtkapitali esindaja Toomas Tammis, kirjanduse sihtkapitali esindaja Jaanika Palm, helikunsti sihtkapitali esindaja Tiia Teder ning kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja Kadri Laas-Lepasepp. Samuti Kaarel Kuurmaa, kes on kultuuriministri nimetatud esindaja, ning Raigo Uukkivi, kelle nimetas rahandusminister.


Eesti Kultuurkapitali nõukogu ülesannete hulka kuulub aastatulu jaotamine, valdkondade vaheliste projektide ja elutöötoetuste rahastamise, samuti nõukogu enda algatatud projektide rahastamise otsustamine. Ka jaotab nõukogu muuhulgas kultuuriehitistele laekunud summad vastavalt Riigikogu otsusega kinnitatud objektide pingereale, määrab kindlaks jaotatavate toetuste piirmäärad, analüüsib Kultuurkapitali tegevuse tulemusi ning kinnitab Kultuurkapitali aastaeelarve ja majandusaasta aruande.


Avalik-õigusliku Eesti Kultuurkapitali tegevuse alus on 1994. aastal jõustunud Eesti Kultuurkapitali seadus. Kultuurkapital toetab kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi valdkondasid ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist. Kultuurkapitali struktuuri kuulub ühtekokku kaheksa sihtkapitali, 15 maakondlikku ekspertgruppi ja kolm nõukogu poolt algatatud tõlkeprogrammi.