Projektitoetuste taotlemise peamised muudatused Viljandimaa ekspertgrupi raha jagamise korras

  • Projektitoetuse taotlemisel on nüüd nõue, et omaosalus ja/või kaasfinantseering peab olema vähemalt 20% projektikulude kogumahust (varasemalt oli see 10%).
  • Taotlemise tingimustes täpsustati, et taotlusele tuleb lisada hinnapakkumised nende kulude kohta, millele soovitakse Kultuurkapitali toetust.  
  • Üleriigilise ja rahvusvahelise sündmuse korral tuleb taotluses eraldi välja tuua Viljandimaa sündmuse eelarve.
  • Treening- ja ettevalmistuslaagrite korraldamisel tuleb taotluses välja tuua laagris osalejate arv ja laagri periood. Kui toetust soovitakse kasutada transpordikulude või majutuskulude katmiseks, tuleb taotlusele lisada põhjendatud kalkulatsioon või hinnapakkumine (transpordikulude hulka arvestatakse ka enne taotluse esitamise tähtaega ostetud piletid. Piletite olemasolust ei sõltu taotluse rahuldamise otsus).

 

Lisaks muudeti ka Viljandimaa ekspertgrupi tegevuse eesmärke ning loetelu, mida ekspertgrupp ei toeta. 


Täpsema info leiab Viljandimaa raha jagamise korras 

Vaata infopäeva slaide SIIT