Põlvamaal alustasid tööd uued eksperdid

Alates maist hindab Põlvamaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.

Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Krista Pikk ja Marju Jalas, uute ekspertidena alustavad Karin Kask, Marko Avikson ja Raina Urb. Ekspertgrupi tööd juhib Marju Jalas ja aseesimeheks valiti Krista Pikk.

Põlvamaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Helje Põvvat.  

Kokku esitati Põlvamaa ekspertgruppi 10 kandidaati, lisaks ülalmainituile Aivar Täpsi, Markus Käo, Martin Ruus, Tulvo Ilves, Urmas Roht.