Ootame liikmekandidaate kehakultuuri- ja spordi sihtkapitali nõukokku  

Kuulutame välja kandidaatide esitamise kehakultuuri ja spordi sihtkapitali uude koosseisu järgmiseks kaheks aastaks.
Kandidaat peab olema kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsev isik. Kandidaate võivad esitada kehakultuuri- ja spordiala ühendused ning organisatsioonid.

Kirjalikus ettepanekus peavad olema:
  • kandidaadi nimi ja kontaktandmed
  • kandidaadi lühitutvustus ja CV
  • kandidaadi kirjalik nõusolek 
  • esitaja kontaktandmed 
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 23. jaanuar 2019. Kirjalikud ettepanekud palume saata aadressil Suur-Karja 23, Tallinn 10148 või e-mailile kulka@kulka.ee
Kandidaatide nimekiri avalikustatakse koduleheküljel www.kulka.ee

Lisainfo: Tea Kilch tel 699 9162, tea.kilch@kulka.ee