Ootame liikmekandidaate Jõgevamaa maakondlikku ekspertgruppi

Kuulutame välja kandidaatide esitamise Jõgevamaa maakondliku ekspertgrupi koosseisu järgmiseks kaheks aastaks. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31. märts 2019.

Ekspertgruppi kandideerijalt ootame maakonna kultuuri- ja spordielu head tundmist ning väga head orienteerumist vähemalt ühes järgnevatest valdkondadest: kirjandus, helikunst, kujutav ja rakenduskunst, arhitektuur, näitekunst, audiovisuaalne kunst, rahvakultuur ning kehakultuur ja sport.

Kandidaate saavad esitada vastava maakonna kultuuri- ja spordialade ühendused ja organisatsioonid, kelle põhitegevus on otseselt seotud kultuuri ja spordi valdkonnaga.

Kirjalikus ettepanekus peavad olema:
  • kandidaadi CV ja lühikirjeldus kandidaadi tegevusest vastavas valdkonnas
  • kandidaadi kirjalik nõusolek
  • kandidaadi ja esitaja kontaktandmed
Kirjalikud ettepanekud palume saata:
Eesti Kultuurkapital, Suur-Karja 23, Tallinn 10148 või e-post: kulka@kulka.ee

Kandidaatide nimekiri avalikustatakse Eesti Kultuurkapitali koduleheküljel.