Looverialade õppejõu stipendiumile kandideerib 62 inimest

Esmakordselt said Kultuurkapitali stipendiumi taotleda õppejõud, kes õpetavad avalik-õiguslikes ülikoolides looverialasid tegeledes ka ise loominguga. Augustis lõppenud taotlusvoorus kandideeris 50 stipendiumile 62 õppejõudu.  

Aprillis loodud programm toetatab kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometegevust ning aitab omandada akrediteerimiseks vajalike tasemepunkte. Stipendiumid jagunevad nii valdkonniti kui ka ülikoolide vahel kindla kvoodi alusel, lisaks on osad kvoodivabad stipendiumid, millele võivad kandideerida kõik õppejõud, kellel on ülikooli poolt antud soovituskiri. 

  • Arhitektuurivaldkonna kolmele stipendiumile kandideerib kolm õppejõudu Eesti Kunstiakadeemiast ning üks Tallinna Ülikoolist.
  • Audiovisuaalse kunsti valdkonna viiele stipendiumile kandideerib 6 õppejõudu Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakoolist. 
  • Helikunsti valdkonnas on välja anda 13 stipendiumi, neile kandideerib 13 õppejõudu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, kaks Tallinna Ülikoolist ning üks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast.
  • Kirjandusvaldkonna neljale stipendiumile kandideerib kaks Tartu Ülikooli, üks Tallinna Ülikooli ning üks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõudu. 
  • Kujutava ja rakenduskunsti valdkonnas on ette nähtud 13 stipendiumi. Neile kandideerib 12 õppejõudu Eesti Kunstiakadeemiast, üks Tallinna Ülikoolist ja üks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast. 
  • Näitekunsti valdkonna viiele stipendiumile kandideerib kolm Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, kolm Tallinna Ülikooli ja üks Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõudu. 
  • Rahvakultuuri valdkonnas kandideerib seitsmele stipendiumile üheksa õppejõudu: kaks Tallinna Ülikoolist, viis Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast ning kaks Tartu Ülikoolist. 
Sihtkapitalid teevad kandidaatide osas otsuse hiljemalt oktoobriks ning stipendiaatide nimed avaldatakse Kultuurkapitali kodulehel.