Läänemaal alustas tööd uus koosseis

Läänemaa ekspertgrupi esimene koosolek toimus 4. mail. Uude koosseisu kuuluvad Jaanus Kõuts, Kristi Erkmann, Mairi Grossfeldt, Tiiu Tulvik ja Ülle Lass.