Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp kutsub üles esitama aastapreemiate kandidaate

Valgamaa ekspertgrupp ootab 21. novembrini ettepanekuid oma maakonna kultuuri- ja spordivaldkonna tegijate tunnustamiseks.

Välja antakse järgmised preemiad: 

Kultuuripärl 2022

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades.
Preemia kandidaadiks võib esitada maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel. Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised isikud ja organisatsioonid. Kultuuripärli preemiale võib esitada  korraga ainult ühe kandidaadi.

 

Ekspertgrupi aastapreemia

Aastapreemiatega tunnustatakse 2022. aastal maakonna kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas. Aastapreemia kandidaadiks võib esitada nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid.

Lootustandev noor

Aastapreemiatega tunnustatakse 2022. aastal maakonna kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud noori ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas. Aastapreemia kandidaadiks võib esitada nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid.

Elutööpreemia

Elutööpreemiaga tunnustatakse isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise eest. Elutööpreemia kandidaadiks võib esitada vaid füüsilisi isikuid.

 

Ekspertgrupp ootab hiljemalt 21. novembriks vabas vormis ettepanekuid e-posti aadressil valgamaa@kulka.ee , milles peavad olema:

  • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest 2022. aastal;
  • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
  • esitaja kontaktandmed.

Enne ettepanekute esitamist palume tutvuda Valgamaa ekspertgrupi raha jagamise korraga.