Kultuurkapitali uus residentuuriprogramm soodustab ansamblite koostööd mänedžeridega. Tähtaeg 19. jaanuar

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital lõi kaheaastase instrumentaalansamblite residentuuriprogrammi, mille esimene voor on suunatud keelpillikvartettidele.

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali esinaise Marje Lohuaru sõnul on programmi eesmärk laiendada ansamblimängu kandepinda. Residentuuriga soovitakse toetada uute ansamblite loomist, pakkuda võimalusi testida koostööd mänedžeridega ja uuendada repertuaari. Taotlejatelt oodatakse, et nähtaks ette pikaajalist tegutsemist.

Programmist toetuse taotlemine toimub mitmes jaos ja programm avaneb iga kahe aasta järel. Selles voorus oodatakse esmalt 10. jaanuariks 2021 (tähtaega pikendati kuni 19. jaanuar 2021) ansambliliikmete ja mänedžeri motivatsioonikirja sooviga osaleda residentuuriprogrammis, ansambli liikmete viimase kahe aasta loominguliste saavutuste kirjeldust ning mänedžeri CV-d. Koos motivatsioonikirjaga tuleb esitada vähemalt 20-minutiline video ansambli esinemisest, mis peab sisaldama teoseid või teose osasid erinevatest ajastutest. Ansambli liikmed peavad olema kuni 35-aastased Eesti kodanikud, alalise elamisõiguse või pikaajalise elaniku elamisloa omanikud ning omandanud või omandamas vastavat eriala rahvusvaheliselt tunnustatud (akrediteeritud) kõrgkoolis.

Eeldatakse, et ansambel valib endale personaalse mänedžeri, kelle ülesandeks on koostöös ansambliga kontserttegevuse planeerimine ja elluviimine, sh residentuuriprogrammi planeerimine, kontsertide organiseerimine Eestis ja välismaal ning kontserdipaikade valikul uudsete ja inspireerivate lahenduste leidmine, suhtekorraldus, finantseerimistaotluste ettevalmistamine, kaasrahastajate leidmine ja dokumentatsiooni ning aruandluse haldamine.

 Sihtkapital teeb residentuuriprogrammile avalduse esitanud kandidaatide hulgast valiku hiljemalt 1. veebruariks 2021. Residentuuriprogrammi valitud ansambel kohustub tegema kahe aasta jooksul vähemalt kaheksa kontserti vähemalt nelja erineva kavaga ning vähemalt kahes kontserdikavas on kohustuslik esitada Eesti muusikat, sh uudisloomingut. Soovitakse, et valitud keelpillikvarteti repertuaaris on esindatud teosed erinevatest muusikastiilidest ja ajastutest, sh 21. sajandist.

Helikunsti sihtkapital maksab residentuuriprogrammi perioodil (kaks aastat) igale ansambli liikmele kavade õppimiseks kord kvartalis loomingulist stipendiumi 900 eurot.

Ansamblile mänedžeri palkamiseks eraldab sihtkapital aastas kuni 5424 eurot. Mänedžeri palkamiseks saab taotluse esitada juriidiline isik, kes on ansambliga lepinguliselt seotud (ansambli liikmed koos mänedžeriga või ansambli liige või mänedžer vm sarnane kooslus). See taotlus tuleb esitada 22. veebruariks 2021 e-kulka kaudu.

Sihtkapital eraldab kuni 4000 euro suuruse loometöötoetuse heliloojale, kes kirjutab ansamblile uudisloomingut. Ühe residentuuriprogrammi tarvis saab lisaks toetust küsida kontsertide korraldamiseks, kavade salvestusteks ja plaadi väljaandmiseks ning ka ansamblite osalemiseks rahvusvahelistes residentuuriprogrammides Kultuurkapitali kõikidest taotlusvoorudest.

Kahe aasta pärast saavad programmiga liituda ka teised instrumentaalkoosseisud.

Rohkem infot residentuuriprogrammi toetuste taotlemise ning toetuse eraldamise tingimuste kohta leiab Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali lehelt. 

Marje Lohuaru intervjuu Klassikaraadios

Lisainfo: 

Marje Lohuaru
Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali esinaine
tel 501 1477
e-post marje.lohuaru@eamt.ee

Kerli Kasak
Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali projektijuht
tel 6 999 161
e-post Kerli.Kasak@kulka.ee

Foto: Sam Brown