Kultuurkapitali Tartumaa ekspertgrupp kutsub üles esitama maakondlike aastapreemiate kandidaate

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. november 2022.


Preemia „Kultuuripärl 2022“

Preemiaga tunnustatakse kunsti-, rahvakultuuri- ning spordivaldkonna inimeste tööd ja innustatakse erialast pühendumist. Kultuuripärli kandidaadiks võib esitada Tartumaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on 2022. aastal maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel silma paistnud.

Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule.


Elutööpreemia Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja ühe elutööpreemia. 
Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

  

Ekspertgrupi aastapreemiad  

Aastapreemiatega tunnustatakse Tartumaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas. Tartumaa ekspertgrupp eraldab igal aastal kuni kümme aastapreemiat, mis üldjuhul jagunevad järgnevalt:

 • Kultuuri aastapreemia „Kultuuritäht“
 • Aasta kultuurikorraldaja
 • Aasta kultuuriorganisatsioon
 • Aasta rahvakultuuritegija
 • Aasta rahvakultuurisündmus
 • Aasta sündmus
 • Spordi aastapreemia „Sporditäht“
 • Aasta sporditegija
 • Aasta spordisündmus
 • Aasta spordiorganisatsioon 

Ekspertgrupi aastapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele. Aastapreemiat ei eraldata samale isikule mitmel järjestikusel aastal.

 

Tartumaa ekspertgrupp ootab hiljemalt 21. novembriks vabas vormis ettepanekuid või taotlusi, milles peavad olema:

 • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest;
 • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
 • esitaja kontaktandmed

Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised isikud ja organisatsioonid. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

 

Enne ettepaneku esitamist palume tutvuda Tartumaa taotluste, preemiate ja stipendiumide määramise korraga.

 

Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil tartumaa@kulka.ee

Lisateave: Suire Ratassepp tel 55 71 248