Kultuurkapitali stipendiumiprogramm avalik-õiguslike ülikoolide loomeerialade õppejõududele.

Kultuurkapital ootab 21. augustini ettepanekuid stipendiumite eraldamiseks kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõududele, kes on ise loovisikud ja õpetavad loomeerialadel tulevasi loomeisikuid. Programmiga toetatakse loomeerialade õppejõudude loometegevust ja seeläbi akrediteerimiseks vajalikke tasemepunktide omandamist.

Kokku eraldab Kultuurkapital aastas kuni 50 stipendiumi, mille suurus on 10 000 eurot.

Stipendiumile võivad kandideerida avalik-õiguslike ülikoolide õppejõud, kes õpetavad ülikoolis vähemalt 0,5 koormusega. Taotlemiseks on vajalik ülikooli soovitus – ülikool annab selle kaasa vastavalt oma ekspertiisile neile õppejõududele, kelle loometöö täidab kõige paremini ülikooli vajadusi. Lisaks peavad kandidaadid esitama oma loomingulised eesmärgid stipendiumi perioodiks ning viimase kahe aasta loomingulise biograafia.

(Foto Scott Gruber)

Kuna stipendiumide arv jaguneb ülikooliti vastavalt sellele, kui palju on hetkel neis loomevaldkondade õppejõude tööl vähemalt 0,5 kohaga, siis osaliselt muutusid stipendiumide arvud võrreldes 2020 aastaga.

Stipendiumide arv jaguneb valdkonniti, ülikoolide lõikes järgnevalt:

Stipendiumidele on kehtestatud kvoot nii valdkondade kui ülikoolide vahel, lisaks on osad kvoodivabad stipendiumid, millele võivad kandideerida kõik õppejõud.

  • kirjandus: 4 stipendiumi sh vähemalt 2 stipendiumi Tartu Ülikooli õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Tallinna Ülikooli õppejõududele; (muudetud 29.06.2020)
  • helikunst: 13 stipendiumi sh vähemalt 11 stipendiumi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Tartu Ülikooli õppejõududele; (muudetud 19.08.2020)
  • kujutav ja rakenduskunst: 14 stipendiumi sh vähemalt 12 stipendiumi Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele; (muudetud 29.06.2020)
  • arhitektuur: 3 stipendiumi sh vähemalt 2 stipendiumi Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele; (muudetud 29.06.2020)
  • näitekunst: 4 stipendiumi sh vähemalt 1 stipendium Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Tartu Ülikooli õppejõududele; (muudetud 29.06.2020)
  • audiovisuaalne kunst: 6 stipendiumi sh vähemalt 5 stipendiumi Tallinna Ülikooli õppejõududele;  (muudetud 29.06.2020)
  • rahvakultuur: 6 stipendiumi sh vähemalt 5 stipendiumi Tartu Ülikooli õppejõududele ja vähemalt 1 stipendiumi Tallinna Ülikooli õppejõududele.(muudetud 29.06.2020)

Stipendiumile kandideerida soovivad õppejõud peavad esitama taotluse e-kulka kaudu vastavale sihtkapitalile. Taotlemine algas 21. mail ning lõppeb 21. augustil.

Kui kvooti omavast ülikoolist ei ole esitatud vastavat arvu taotlusi, võib sihtkapital eraldada stipendiumi teiste ülikoolide õppejõududele, kellel on soovitus. Kui sihtkapital on saanud vähem taotlusi, kui sihtkapitalil on stipendiume jagada, siis saavad vabanenud stipendiumidele kandideerida kõikide ülejäänud valdkondade õppejõud.

Kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometegevuse toetamise stipendiumiprogrammi statuut