Kultuurkapitali stipendiumiprogramm kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõududele

Kultuurkapital ootab 22. augustini ettepanekuid stipendiumite eraldamiseks kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõududele, kes on ise loovisikud ja õpetavad loomeerialadel tulevasi loomeisikuid. Programmiga toetatakse loomeerialade õppejõudude loometegevust ja seeläbi akrediteerimiseks vajalikke tasemepunktide omandamist.


Stipendiumiprogrammis eraldatakse üldjuhul kuni viiskümmend 10 000 euro suurust stipendiumi. Juhul kui Hasartmängumaksu seadusest tulenevalt ei ole Kultuurkapitalile laekunud piisavalt sihtotstarbelisi vahendeid kunstide ja rahvakultuuri õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks, on Kultuurkapitalil õigus jätta stipendiumid eraldamata ning kui on laekunud rohkem sihtotstarbelisi vahendeid kunstide ja rahvakultuuri õppejõudude loometöö edendamise toetamiseks, on Kultuurkapitalil õigus eraldada rohkem kui 50 stipendiumi aastas. 

 

Stipendiumile saavad kandideerida avalik-õiguslike ülikoolide ning riigi rakenduskõrgkoolide õppejõud, kes õpetavad ülikoolis vähemalt 0,5 koormusega. 


Taotlemiseks on vajalik kõrgkooli soovitus – kõrgkool annab selle kaasa vastavalt oma ekspertiisile neile õppejõududele, kelle loometöö täidab kõige paremini nende vajadusi. Lisaks peavad kandidaadid esitama oma loomingulised eesmärgid stipendiumi perioodiks ning viimase kahe aasta loomingulise biograafia. 

 

Stipendiumide arv jaguneb igal aastal kõrgkooliti vastavalt sellele, kui palju on hetkel neis loomevaldkondade õppejõude tööl vähemalt 0,5 kohaga. 2022. aastal jagatakse välja vähemalt 65 õppejõudude loometegvuse toetamise stipendiumi.

 

2022. aastal jaguneb stipendiumide arv kõrgkoolide lõikes valdkonniti järgnevalt: 

  • kirjandus: 8 stipendiumi, sh vähemalt 3 stipendiumi Tartu Ülikooli õppejõududele ja vähemalt 3 stipendiumi Tallinna Ülikooli õppejõududele;
  • helikunst: 17 stipendiumi, sh vähemalt 13 stipendiumi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõududele, vähemalt 1 stipendium Tartu Ülikooli õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Tallinna Ülikooli õppejõududele;
  • kujutav ja rakenduskunst: 14 stipendiumi, sh vähemalt 12 stipendiumi Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Tallinna Ülikooli õppejõududele;
  • arhitektuur: 10 stipendiumi, sh vähemalt 7 stipendiumi Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele;
  • näitekunst: 5 stipendiumi, sh vähemalt 1 stipendium Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõududele, vähemalt 1 stipendium Tartu Ülikooli õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Tallinna Ülikooli õppejõududele;
  • audiovisuaalne kunst: 5 stipendiumi, sh vähemalt 4 stipendiumi Tallinna Ülikooli õppejõududele;
  • rahvakultuur: 6 stipendiumi, sh vähemalt 5 stipendiumi Tartu Ülikooli õppejõududele.
Kõrgkoolidele kinnitamata stipendiumide osas on sihtkapitalidel õigus kinnitada vabadele kohtadele stipendiumid kõikide kõrgkoolide õppejõudude taotluste alusel.

 

Kandideerijatel tuleb taotlus esitada e-kulka kaudu vastava valdkonna sihtkapitalile hiljemalt 22. augustil (k.a) 2022.

 

Kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometegevuse toetamise stipendiumiprogrammi statuudiga tutvu siin.