Kultuurkapitali stipendiumiprogramm kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõududele

Kultuurkapital ootab 23. augustini ettepanekuid stipendiumite eraldamiseks kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõududele, kes on ise loovisikud ja õpetavad loomeerialadel tulevasi loomeisikuid. Programmiga toetatakse loomeerialade õppejõudude loometegevust ja seeläbi akrediteerimiseks vajalikke tasemepunktide omandamist.

Kokku eraldab Kultuurkapital aastas kuni 50 stipendiumi, mille suurus on 10 000 eurot. Stipendiumile võivad kandideerida avalik-õiguslike ülikoolide ning riigi rakenduskõrgkoolide õppejõud, kes õpetavad ülikoolis vähemalt 0,5 koormusega. Taotlemiseks on vajalik kõrgkooli soovitus – kõrgkool annab selle kaasa vastavalt oma ekspertiisile neile õppejõududele, kelle loometöö täidab kõige paremini nende vajadusi. Lisaks peavad kandidaadid esitama oma loomingulised eesmärgid stipendiumi perioodiks ning viimase kahe aasta loomingulise biograafia.

Kuna stipendiumide arv jaguneb kõrgkooliti vastavalt sellele, kui palju on hetkel neis loomevaldkondade õppejõude tööl vähemalt 0,5 kohaga, siis osaliselt muutusid stipendiumide arvud võrreldes 2020 aastaga.


Stipendiumide arv jaguneb valdkonniti, kõrgkoolide lõikes järgnevalt: (muudetud 30.06.2021)

  • kirjandus: 6 stipendiumi sh vähemalt 2 stipendiumi Tartu Ülikooli õppejõududele ja vähemalt 2 stipendiumi Tallinna Ülikooli õppejõududele;
  • helikunst: 12 stipendiumi sh vähemalt 10 stipendiumi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Tartu Ülikooli õppejõududele;
  • kujutav ja rakenduskunst: 13 stipendiumi sh vähemalt 11 stipendiumi Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele;
  • arhitektuur: 6 stipendiumi sh vähemalt 4 stipendiumi Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele;
  • näitekunst: 4 stipendiumi sh vähemalt 1 stipendium Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõududele, vähemalt 1 stipendium Tartu Ülikooli õppejõududele;
  • audiovisuaalne kunst: 4 stipendiumi sh vähemalt 3 stipendiumi Tallinna Ülikooli õppejõududele;
  • rahvakultuur: 5 stipendiumi sh vähemalt 4 stipendiumi Tartu Ülikooli õppejõududele.

Stipendiumile kandideerida soovivad õppejõud peavad esitama taotluse e-kulka kaudu vastavale sihtkapitalile. Taotlemine algas 21. mail ning lõppeb 23. augustil.


Kui kvooti omavast ülikoolist ei ole esitatud vastavat arvu taotlusi, võib sihtkapital eraldada stipendiumi teiste ülikoolide õppejõududele, kellel on soovitus. Kui sihtkapital on saanud vähem taotlusi, kui sihtkapitalil on stipendiume jagada, siis saavad vabanenud stipendiumidele kandideerida kõikide ülejäänud valdkondade õppejõud.

Kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometegevuse toetamise stipendiumiprogrammi statuut