Kultuurkapitali Raplamaa ekspertgrupp kutsub üles esitama maakondlike aastapreemiate kandidaate

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. november 2022.


Preemia „Kultuuripärl 2022“

Preemiaga tunnustatakse kunsti-, rahvakultuuri- ning spordivaldkonna inimeste tööd ja innustatakse erialast pühendumist. Kultuuripärli kandidaadiks võib esitada Raplamaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on 2022. aastal maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel silma paistnud. Ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia.

Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

Aastapreemia

Preemiaga tunnustatakse kuni 10 isikut või organisatsiooni, kes on viimase aasta jooksul saavutanud oma tegevuses kõrge taseme või panustanud oluliste kultuuri-ja spordiürituste arengusse.

Kultuuripreemia

Preemiaga tunnustatakse kuni 5 isikut või organisatsiooni, kes on aastate jooksul saavutanud oma tegevuses kõrge taseme või panustanud Raplamaa oluliste kultuuri- ja spordisündmuste arengusse.

Elutööpreemia

Preemiaga tunnustatakse isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest. Elutööpreemia kandidaadiks saab esitada Rapla maakonnas pikaajaliselt tegutsevaid väljapaistvaid loomeisikuid ja spordielu edendajaid.

Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

 

Raplamaa ekspertgrupp ootab hiljemalt 21. novembriks vabas vormis ettepanekuid või taotlusi, milles peavad olema:

·     lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest;

·     kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);

·     esitaja kontaktandmed.

Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised isikud ja organisatsioonid. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

 

Enne ettepanekute tegemist palume tutvuda Raplamaa raha jagamise korraga

 

Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil raplamaa@kulka.ee

Lisateave: Kait Kaeval, 5385 2454