Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp kutsub üles esitama maakondlike aastapreemiate kandidaate

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. november 2022.


Preemia „Kultuuripärl 2022“

Preemiaga tunnustatakse kunsti-, rahvakultuuri- ning spordivaldkonna inimeste tööd ja innustatakse erialast pühendumist. Kultuuripärli kandidaadiks võib esitada Põlvamaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on 2022. aastal maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel silma paistnud. Ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia.

Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. 


Elutööpreemia

Pikaajalise loomingulise ja spordialase tegevuse ning valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja kaks elutööpreemiat.

Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

 

Aastapreemiad:

Põlvamaa ekspertgrupp eraldab igal aastal aastapreemiaid eesmärgiga tunnustada Põlvamaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas. Ekspertgrupi aastapreemiaid jagunevad alljärgnevalt:

Aasta Tegu

Preemiaga tunnustatakse ja tutvustatakse üldsusele 2022. aasta Põlvamaa silmapaistvamaid kultuuri- ja spordisündmusi. Aastapreemia kandidaadiks saab esitada maakonnas toimunud sündmusi ja nende korraldajaid.

 

Aasta Tegija

Preemiaga tunnustatakse loome- ja spordiinimesi, kes on 2022. aastal Põlvamaal mõjutanud vastava valdkonna arengut ja aidanud kaasa maakonna tuntusele.

 

Põlvamaa ekspertgrupp ootab hiljemalt 21. novembriks vabas vormis ettepanekuid või taotlusi, milles peavad olema:

·     lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest;

·     kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);

·     esitaja kontaktandmed.

Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised isikud ja organisatsioonid. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

Enne ettepanekute tegemist palume tutvuda Põlvamaa ekspertgrupi raha jagamise korraga

 

Lisateave: Helje Põvvat tel 517 7891 või polvamaa@kulka.ee