Kultuurkapitali konverents on nüüd järelvaadatav!

Eesti Kultuurkapital tähistas oma 90. sünnipäeva konverentsiga „KULtuur on KAllis“ 3. veebruaril 2015 algusega kell 10.00 kinos Artis.  
Nüüd on kõigil võimalus vaadata konverentsil tehtud ettekandeid ning arutelupaneele.
Konverentsi modereeris Ott Karulin

Kultuuriminister Urve Tiiduse avakõne on nähtav siin:

I osa „Kultuurist ja loomisest üldisemalt“
Filosoofiaprofessor Tõnu Viik 
sissejuhatava ettekandega „Milleks Eestile kultuur?“
Riigikogu liige Rein Lang ettekandega „Kultuuri riiklikust rahastamisest“

Arvamuspaneel: konkurentsivõime ja vabakutselisus
Paneelis osalesid: Taaniel Raudsepp
 Visible Solutions, Armin Kõomägi ärimees ja kirjanik, Priit Pärn animaator.
Arutelu teemadel: ° Milline tegutsemisvorm on tänasele loojale toimetuleku tagamiseks parim - fookuses nii noor, keskealine kui ka vanem looja ° Miks peaks säilima motivatsioon luua eesti keeles ka aastal 2030 °

II Osa „Kultuurkapitali lood“

Sotsiaalpsühholoog Jüri Uljas
 ettekandega „Kultuurkapitali ajalooraamatu II osa“
Kultuurkapitali juhataja Olavi Laido
 ettekandega „Kulka rahastamise põhimõtted uue tulumaksuseaduse valguses - preemia, stipendium, toetus

Arvamuspaneel: Kultuurkapitali rahastamise prioriteetidest veel kord
Paneelis osalejad: Kalle Komissarov 
arhitektuuri sihtkapitali nõukogu esimees, Marju Kõivupuu rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu esinaine, Ilona Kivirähk kirjanduse sihtkapitali nõukogu esindaja ja stipendiumiprogrammi Traducta komisjoni liige, Peeter Aas Põlvamaa ekspertgrupi esimees
Arutelu teemadel : Rahastamise prioriteetsed eesmärgid valdkondades ° Kui suur osa sihtkapitali või ekspertgrupi eraldistest on regulaarsed - kui palju mänguruumi jääb ühes jaotuses/koosseisus sihtkapitalil või ekspertgrupil prioriteete muuta ° Kuidas peaks toimima mõne jätkutegevuse toetamise üleminek Kulkalt ministeeriumi eelarvereale ° Kuidas on võimalik tagada sihtkapitalide ja ekspertgruppide erapooletus olukorras, kus otsustajad on samaaegselt tegijad ° Millised küsimused tekitavad enim vaidlusi °

III Osa „ Rahastamine, toetamine ja annetamine“ 

Soome Kultuurirahastu peasekretär Antti Arjava
 ettekandega „Kultuuri rahastamise mehhanismid mujal (Suomen Kulttuurirahasto näitel)“ ettekanne on inglise keeles

LHV panga juhatuse esimees Erki Kilu ettekandega teemal „Miks toetame kultuuri“

Arvamuspaneel: Annetused ja annetaja
Paneelis osalevad: Märt Väljataga kirjanduse sihtkapitali nõukogu esimees, Marko Lõhmus MTÜ Eesti Kultuuri Koda juhatuse liige, Liisa-Ly Pakosta Riigikogu kultuurikomisjoni liige ja Lemmi Oro  Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja.
Arutelu teemal:
Riigieelarvelised vahendid kultuurile on saavutanud lae ning kasvavad edaspidi pigem inflatsiooni kompenseerimise arvelt, aga mitte enam. Samas tuleb tegijaid aina juurde.. Millised on alternatiivid?