Kultuurkapitali juhatajaks valiti Kertu Saks

Kertu Saks valiti välja 24 kandidaadi seast. Kultuuriminister Indrek Saare sõnul valiti inimene, kelles on palju kultuuriarmastust, pädevust ja kirge selle valdkonna vastu. Tegemist on inimesega, kes suudab näha asju suures pildis ning kellel on soov Kultuurkapitali kaudu kultuurimaastikku edasi arendada.

Kertu Saks on SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskuse juhatuse liige ning Energia avastuskeskuse juhataja, varasemalt töötanud ajakirjanikuna Eesti Päevalehes ning Sotsiaalministeeriumis Euroopa Sotsiaalfondi koordinatsioonijuhina

Kertu Saks kaitses 2011. aastal Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonnas doktorikraadi teemal „Eesti ajalehtede toimetuskultuuri kujunemine 1988 kuni 2005“.

Ta on avaldanud haridusteemalisi artikleid ning kirjutanud mitmeid elu- ja kultuuriloolisi raamatuid, sealhulgas "Isaga koos. Mälestusi Kaarel Kilvetist" ja "Krista Kilvet. Peegelpilgus."

„Kultuurkapitali juhatajana plaanin uurida, milline on Kultuurkapitali roll täna ning kavandada, milline see võiks olla 20 aasta pärast. Maailm muutub väga kiiresti ja Kultuurkapital on oma taasloomise ajast samuti palju muutunud. Seda tuleb märgata ning muutusi teadlikult kujundada,“ ütles Kertu Saks.

Uus Kultuurkapitali juhataja asub ametisse 14. novembril.