Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ootab ettepanekuid pedagoogi tunnustuspreemia määramiseks

Helikunsti sihtkapital ootab 20. maiks ettepanekuid pedagoogi tunnustuspreemia määramiseks. Preemiaga tunnustatakse muusikaõpetajate pühendumist erialasele tegevusele  ja muusikaalase hariduse jätkusuutlikku õpetamist.

Pedagoogi tunnustuspreemia suurus on 1500 eurot ja igal aastal määratakse kuni viis preemiat. Preemia määratakse vaid füüsilistele isikutele.

Ettepaneku preemia määramiseks saab esitatada sihtkapitalile e-kulka kaudu 20. maiks.

Põhjendatud ettepanek peab sisaldama:

  • esitatud kandidaadi tutvustus koos õpilaste saavutuste loeteluga

Pedagoogi tunnustuspreemia määrab helikunsti sihtkapitali nõukogu saabunud ettepanekute alusel või omal algatusel. Preemiasaajate tunnustamine toimub pidulikul üritusel. 

Ettepaneku esitamine e-kulkas:

  1. logige sisse e-kulkasse
  2. märkige "ühte sihtkapitali"
  3. valige "helikunsti sihtkapital"
  4. valige "stipendiumid"
  5. esitage ettepanek taotlusvormil "stipendium"

Eelnevate aastate laureaadid