Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp tunnustas maakonna parimaid kultuuritegelasi

Alates 1996. aastast tunnustab Harjumaa ekspertgrupp igal aastal kultuuritegevuse ja spordielu arendamise eest aastapreemiatega maakonnas tegutsevaid tublisid kultuuri- ja spordiinimesi, seltse ja organisatsioone.

 

Preemia saajad valitakse välja preemiakandidaatide seast, kelle on esitanud eraisikud, seltsid või organisatsioonid. Ka ekspertgrupp teeb algatuse korras omalt poolt ettepanekuid preemiakandidaatide kohta. Preemiasaajate arv ning preemiateks määratava raha suurus lepitakse kokku igal aastal eraldi.

Seekordsed auhinnad jagati välja 1. veebruaril Eesti Draamateatris. Kultuuripärl anti üle 30. detsembril Harjumaa ballil Estonia teatrimajas.


KULTUURIPÄRL

Kultuuripärli laureaadiks valiti Kristiina Liivik, visaduse eest noorte muusikute kasvatamisel ja koolitamisel.

ELUTÖÖPREEMIA

Elutööpreemia tunnususe sai Siniveer Mall, pühendumise eest kultuuripärandi hoidmisel Harjumaal.

AASTAPREEMIA

Kultuurivaldkonna aastapreemiad 2022 pälvisid:

Kippar Rein pikaajalise südamega tehtud töö eest Harjumaa rahvatantsu- ja rahvamuusikajuhtide eestvedamisel,

Aalberg Airi mudilaskooride festivali "Pisike puu" korraldamise eest,

Veinberg Anneli mudilaskooride festivali "Pisike puu" korraldamise eest

Härma Kadi lastekooride festivali "Laula, laula suukene" korraldamise eest"

Skuin Aive lastekooride festivali "Laula, laula suukene "korraldamise eest"

Kreek Piret silmapaistva pedagoogilise töö eest maakonnas

Nikitin Sandra sanditamistraditsioonide tutvustamise ja levitamise eest

Talmar Sebastian Harjumaa balli ülesehituse kontseptsiooni loomise eest

Maardu kultuuri- ja infokeskus Harjumaa Põlvkondade peo "Taas Koos" korraldamise eest

Tuhala ajaloo- ja kunstikamber käsitöö propageerimise eest Harjumaal