Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp kutsub üles esitama maakondlike preemiate kandidaate

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 22. november 2021.


Preemia „Kultuuripärl 2021“

Preemiaga tunnustatakse kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri valdkonnas tegutsevate inimeste tööd ning innustatakse erialast pühendumist. Kultuuripärli kandidaadiks võib esitada Harjumaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on 2021. aastal maakonna kultuurielu edendamisel silma paistnud.

Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.

Elutööpreemia

Pikaajalise loomingulise tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja ühe elutööpreemia.

Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

Ekspertgrupi aastapreemiad

Aastapreemiatega tunnustatakse Harjumaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

Ekspertgrupi aastapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele. Aastapreemiat ei eraldata füüsilisele isikule mitmel järjestikusel aastal.

Tunnustuspreemiad

Preemia eesmärk on tunnustada Harjumaa loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

Spordipreemia „Meie teejuht, meie õpetaja“

Preemia eesmärk on tunnustada sporditöötaja erialast pühendumist Harjumaal. Igal aastal eraldatakse üks spordipreemia.
Spordipreemia eraldatakse füüsilisele isikule. Üldjuhul ei eraldata preemiat isikule, kes on selle juba saanud.

Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp ootab hiljemalt 22. novembriks vabas vormis ettepanekuid või taotlusi, milles peavad olema:

  •  lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest;
  • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
  • esitaja kontaktandmed.

Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised isikud ja organisatsioonid. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

Enne ettepanekute tegemist palume tutvuda Harjumaa ekspertgrupi raha jagamise korraga


Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil:  harjumaa@kulka.ee

Lisainfo:  Ruth Jürisalu, tel 508 7808