Kultuurkapitali Avatud Eesti Raamatu sarjas on ilmunud uus raamat, Peter Singeri "Loomade vabastamine"

Kultuurkapitali Avatud Eesti Raamatu sarjas on ilmunud uus raamat, Peter Singeri "Loomade vabastamine", tõlkinud Martin Garbuz, toimetajad Külli Keerus, Mariliis Vaht, järelsõna Kadri Simm. Tartu Ülikooli kirjastus, 2021. 388 lk.

Austraalia päritolu Peter Singer on Princetoni ülikooli bioeetika professor ning üks tänapäeva mõjukamaid filosoofe, seda ka väljaspool akadeemilist maailma. „Loomade vabastamine“ (esmaväljaanne 1975) on Singeri kuulsaim teos, millel on suur panus loomade vabastamise, kaitsmise ja uurimise temaatikasse ning mis tõi käibele spetsiesismi mõiste. Ehkki Singer on palju mõjutanud loomaõiguste liikumist, ei tegele ta ise loomade õigustega. Tema põhiargument on oma olemuselt utilitaristlik, keskendudes otsuste eetilisuse vaagimisel nende tagajärgedele ning kannatuste vähendamise kohustusele. Singeri arvates on elusolendeid siduvaks moraali keskmeks kannatusvõimelisus, mistõttu tuleb ka loomade huvidega arvestada ja ebavõrdset kohtlemist põhjendada.

2021. aastal pälvis Peter Singer Berggrueni auhinna, mida on nimetatud filosoofia-Nobeliks.


Raamat TÜ kirjastuse veebipoes: https://www.tyk.ee/filosoofia/00000013175