Kultuurkapitali Avatud Eesti Raamatu sarjas on ilmunud uus raamat, Lev Šestov “Ateena ja Jeruusalemm”

 

Kultuurkapitali Avatud Eesti Raamat sarjas on ilmunud uus raamat, Lev Šestov “Ateena ja Jeruusalemm”. Vene keelest tõlkinud Erle Nõmm, saatesõna kirjutanud Alar Laats, toimetanud Leino Pahtma, kreeka- ja ladinakeelsed tsitaadid toimetanud Ivo Volt. Tartu: Ilmamaa, 2021, 484 lk.


Lev Šestovi viimaseks teoseks jäänud “Ateena ja Jeruusalemm” on kogu tema loomingu sisuline kokkuvõte ja koondab suremas osas aastail 1926–1936 kirjutatud ning varem eraldi ilmunud lühemaid kirjutisi. Ühiseks teemaks on inimmõistus, mida autor ikka ja jälle kriitiliselt käsitleb. Šestov vaatleb siin kaht Euroopas valitsevat mõttesuunda – Ateenat kui õhtumaise mõtlemise sümbolit ja Jeruusalemma kui piibelliku maailmamõistmise võrdkuju. Aja jooksul on judaism ja ristiusk palju üle võtnud kreekalikust mõttemaailmast ning väheste eranditega integreerunud Ateena maailma. Šestov ise on veendunud jeruusalemlane ja seetõttu väga kriitiline kogu ateenaliku maailmanägemise suhtes. Saatesõna on Erle Nõmme tõlkele kirjutanud Alar Laats.

Kirjastuselt Ilmamaa on varem ilmunud Lev Šestovi “ Hiiobi vaekaussidel. Palverännakud läbi hingede” (2019, kirjutised aastaist 1920–1926) ja “Potestas Clavium” (2020, kirjatööd ajavahemikust 1915–1919) Ants Paikre tõlkes.

Raamat on juba kirjastuses olemas ja saadaval Ilmamaa e-poes

https://www.ilmamaa.ee/.../lev-sestov-ateena-ja-jeruusalemm

Tallinna kaupluste varustamine saab teoks neljapäeval (2. detsembril).