Kultuurkapitali augusti vooru esitati 2869 taotlust

Eesti Kultuurkapital jagab aastas kultuuri ja spordi toetamiseks raha neljas voorus. Taotlusi laekub aastas keskmiselt kokku 16 000.

Antakse projektitoetuseid, stipendiume, loometöötoetuseid ja preemiaid. Kultuurkapitalil on kaheksa valdkonda ning eksperdid jagavad toetuseid ka maakondlike ekspertgruppide kaudu. Lisaks on kolm nõukogu loodud tõlkeprogrammi. Neil kõigil on oma spetsiifilised toetuste alaliigid, mis lähtuvad sellest, mida valdkonnad enim vajavad. On toetusliike, mida antakse ainult teatud voorudes. Augusti taotlusvoor on eripärane seetõttu, et helikunsti ja arhitektuuri sihtkapitalis oli aastapreemiate kandidaatide esitamise tähtaeg. Samuti sai augustis kandideerida audiovisuaalse valdkonna üheaastasele loomingulisele stipendiumile ning lisaks kunstide ja rahvakultuuri valdkondades õppejõudude loometöö stipendiumidele.

 

Kokku laekus augusti voorus Kultuurkapitalile 2869 taotlust. See arv sisaldab nii projektitoetuste, loometöötoetuste, stipendiumide kui preemiate taotluseid.

Hoolimata pikast COVIDi perioodist on loodud siiski palju preemiate väärilist ning aastapreemiate kandidaate esitati sel aastal isegi rohkem. Muusikapreemiatele esitati 45 kandidaati ja arhitektuuripreemiatele 51 kandidaati. Preemiasaajaid võivad esitatud kandidaatidele lisaks nimetada ka sihtkapitali nõukogu liikmed. Muusikapreemiad antakse välja rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril koostöös Eesti Muusikanõukoguga. Arhitektuuripreemiad kuulutatakse välja detsembri alguses koos Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Sisearhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liiduga peetaval ühisüritusel. Enamik  valdkondlikke preemiad antakse välja Kultuurkapitali preemiapäeval (tavaliselt toimub veebruari alguses). Maakondlikud preemiad 2021. aasta tööde eest antakse kätte vahemikus detsember kuni veebruar vastavalt sellele, millal maakondades traditsiooniliselt preemiapäevi korraldatakse.

 

Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali üheaastasele loomingulisele stipendiumile mille suurus on 8000 eurot, laekus 35 taotlust.  

 

Õppejõudude loometöö stipendiume annab Kultuurkapital välja koostöös ülikoolidega. Sel aastal laekus kokku 64 taotlust, kokku eraldab Kultuurkapital kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõududele aastas kuni 50 stipendiumi, mille suurus on 10 000 eurot.

 

Info toetuse saajate kohta avaldatakse 7 nädalat pärast taotlemise tähtaega nii Kultuurkapitali kodulehel, Postimehe veebiväljaandes kui ka Sirbi vahel trükitud vihikus. Augustivooru tulemused avaldame oktoobri teisel nädalal.