Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali üheaastast õppestipendiumi õpinguteks välismaa kõrgkoolis saab taotleda 21. augustini 2017

Stipendiumiga toetatakse magistri- ja doktoriõpet välismaa kõrgkoolis.
Üheaastast õppestipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud.

Vormikohane taotlus stipendiumi määramiseks tuleb esitada e-kulka kaudu 21. augustiks.

Taotlusele tuleb lisada:

  • õppeasutuse kinnituskiri;
  • valdkonna kahe Eesti eksperdi soovituskirjad;
  • elulookirjeldus (loominguline CV);
  • esmakordsel õppestipendiumi taotlemisel on vajalik motivatsioonikiri (pikkus max üks A4 lehekülg)

* Sihtkapital määrab kord aastas kuni 10 üheaastast õppestipendiumi.
* Stipendiumiga ei toetata kunstiõpinguid Eestis ning diplomi- ja bakalaureuseõpet välismaal.

Lisainfo: Simona Gassmann; simona.gassmann[at]kulka.ee; 699 9159

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta