Kirjanduse sihtkapital ootab stipendiumitaotlusi

Ootame 20. novembriks taotlusi üheaastastele loomestipendiumidele, Gustav Suitsu nimelisele kirjandusuurija ja Henno Rajandi nimelisele tõlkija stipendiumile.

Üheaastased loomingulised stipendiumid loometööle pühendumiseks

Stipendiumi suurus on 6000 € aastas, mis makstakse välja kord kvartalis võrdsetes osades.
Stipendiumi saavad taotleda füüsilised isikud. 

Taotlusele tuleb lisada:

  • viimase kahe aasta loominguline biograafia;
  • loomingulised eesmärgid stipendiumi perioodiks;
  • informatsioon kehtivate stipendiumide kohta.

Gustav Suitsu nimelise kirjandusuurija stipendiumiga toetatakse eesti kirjanduse uurimist

Igal aastal antakse välja üks kirjandusuurija stipendium üheks aastaks. Stipendiumi suurus on 7000 € aastas, mis makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis. 

Stipendiumi saavad taotleda kõik eesti kirjanduse uurijad iga kahe aasta tagant.

Taotlusele tuleb lisada:

  • lühike CV, mis näitab ära olulisemad saavutused ja viimaste aastate kesksed uurimistööd;
  • lühike kirjeldus stipendiumi ajaks püstitatud eesmärkide kohta (ilmuvad artiklid ja monograafiad, osalemine konverentsidel, loengusarja ettevalmistamine jne).

Henno Rajandi nimelise tõlkija stipendiumiga toetatakse ilukirjanduse tõlkijaid

Igal aastal antakse välja üks tõlkija stipendium üheks aastaks. Stipendium suurus on 7000 € aastas, mis makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

Stipendiumi võivad taotleda füüsilised isikud iga kahe aasta tagant.

Taotlusele tuleb lisada:

  • lühike CV, mis näitab ära olulisemad saavutused ja viimaste aastate kesksed tõlketööd;
  • lühike kirjeldus stipendiumi ajaks püstitatud eesmärkide kohta.

Kõigile stipendiumidele kandideerimiseks tuleb esitada taotlus e-kulka kaudu 20. novembriks.

Lisateave tel 6 999 159 või kirjandus@kulka.ee
Simona Gassmann