Kehakultuuri ja spordi sihtkapital kutsub üles esitama aastapreemiate kandidaate

Kehakultuuri ja spordi sihtkapital ootab ettepanekuid aastapreemiate määramiseks hooajal enim silma paistnud spordivaldkonna tegijaile. Aastapreemiad antakse üle pidulikul auhinnagalal "Spordiaasta Tähed" 27. detsembril Saku Suurhallis

Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapital tunnustab aastapreemiaga isiku silmapaistvat ja edukat tegevust ning panustamist spordivaldkonna arengusse. 

Ettepanekuid oodatakse ka spordivaldkonna elutööpreemia määramiseks, millega tunnustatakse inimese pikaajalist tegevust ja panust valdkonna arengusse. 

Kehakultuuri ja spordi sihtkapital teeb aasta lõpul Eesti Kultuurkapitali nõukogule ettepaneku ühe Kultuurkapitali peapreemiat vääriva isiku autasustamiseks. 

Peapreemia ja elutööpreemia antakse üle Kultuurkapitali aastapreemiate tseremoonial 1. veebruaril. 

  • Preemiakandidaate saavad esitada spordivaldkonnaga seotud organisatsioonid, ühingud, asutused ning üksikisikud.
  • Kirjalikud põhjendatud ettepanekud palume saata hiljemalt 20. novembriks Kultuurkapitali kantseleisse e-posti teel sport@kulka.ee või aadressil Suur-Karja 23, 10148 Tallinn.
  • Lisainfo Tea Kilch, tel 6 999 162 
  • Enne ettepaneku esitamist tutvu kehakultuuri- ja sprodi sihtkapitali rahajagamise korraga