Järvamaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Alates maist hindab Järvamaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.

Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Paul Poopuu ja Piret Maaring, uute ekspertidena alustavad Aune Suve-Kütt, Eva Linno ja Kaarel Aluoja. Ekspertgrupi tööd juhib Paul Poopuu ja aseesimeheks valiti Kaarel Aluoja.

Järvamaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Liina Lehis.


Kokku esitati Järvamaa ekspertgruppi 8 kandidaati, lisaks ülalmainituile veel Edith Tänavots, Jane Kiristaja ja Kaie Altmets.