Järvamaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Alates aprillist hindab Järvamaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.

Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Kaido Kirikmäe ja Kaja Kraav, uute ekspertidena alustavad Piret Maaring, Jane Kiristaja ja Paul Poopuu. Ekspertgrupi tööd juhib Paul Poopuu.  

Järvamaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Liina Lehis

Kokku esitati Järvamaa ekspertgruppi 8 kandidaati, lisaks ülalmainituile veel Vahur Salom, Janno Viilup ja Jaak Tammik.