Järgmised kolm aastat kureerib Balti Kultuurifondi Läti Kultuurkapital

Fondi haldavad kolme riigi kultuurkapitalid rotatsiooni korras. Eesti Kultuurkapital oli neist esimene ning annab 2022. aastal administreerimise üle Läti Kultuurkapitalile (Valsts kultūrkapitāla fonds).


Balti Kultuurifond (BCF) asutati 2019. aastal Läti, Leedu ja Eesti ühiste kultuuriprojektide korraldamiseks. Balti Kultuurifondi eesmärk on edendada Balti riikide kultuurikoostööd ja tugevdada Eesti, Läti ja Leedu kultuuri rahvusvahelistumist ühiste kultuuriprojektide ja -sündmuste kaudu.

Balti Kultuurifond toetab professionaalseid üritusi ja projekte arhitektuuri, arhiivinduse, disaini, helikunsti, etenduskunstide, kirjanduse, kujutava kunsti, muuseumide ning raamatukogude valdkonnas. Eelkõige toetatakse uusi ja mittekorduvaid kultuurisündmusi, mis toimuvad väljapool Balti riike – kontserdid, näitused, festivalid, performance’id, rahvusvahelised Balti fookusega üritused ning kultuuri rahvusvahelistumist edendavad showcase'id ja foorumid.

 

Iga Balti riik panustab fondi 100 000 eurot aastas ja fondi aastaeelarveks kujuneb 300 000 eurot. Taotlejad võivad olla ainult Eesti, Läti või Leedu juriidilised isikud. Toetus ühe projekti kohta on 25 000 kuni 100 000 eurot, millele korraldaja peab lisama omafinantseeringu vähemalt 20% ulatuses. Toetusi antakse välja üks kord aastas.

 

Fondi administreerivad kolmeaastase rotatsiooni korras Balti riikide kultuurkapitalid. Eesti Kultuurkapital on selleks korraks fondi kureerimise lõpetanud ning juhtimise võtab üle Läti Kultuurkapital. Taotlusi hindab kuueliikmeline erinevate kultuurivaldkondade esindajaist koosnev ekspertkomisjon, mis määratakse ametisse kolmeks aastaks. Igat Balti riiki esindab komisjonis kaks liiget ja fondi töökeel on inglise keel.

 

Järgmine taotlusvoor on avatud 3. jaanuarist kuni 22. veebruarini 2022. Taotlusi saab esitada Läti kultuurkapitali programmide kodulehel: Baltijas Kultūras fonds / Baltic Culture Fund - Valsts kultūrkapitāla fonds (vkkf.lv).

 

Kõigi 2019.–2021. aastal Eesti Kultuurkapitali kaudu toetatud Balti Kultuurifondi projektide muudatusettepanekud ning aruanded palume saata Eesti Kultuurkapitali aadressile: bcf@kulka.ee

 

 

Fondi kuraator Läti kultuurkapitalis:

Santa Zirne

State Culture Capital Foundation

K. Valdemāra 20, Riga LV-1010

tel. +371 2615151589; santa@kkf.lv; bcf@kkf.lv