Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 20. november

Avatud on taotluste vastuvõtt 2023. a IV vooru. Taotluse ja maakondlike aastapreemia kandidaatide esitamise viimane päev on 20. november.


Alustage taotluse koostamisega varakult ja enne taotluse esitamist soovitame kindlasti tutvuda vastava maakonna või sihtkapitali raha jagamise korraga.


Mõned soovitused ja näpunäited taotluse koostamiseks ja vormistamiseks:

  • alusta taotluse koostamisega varakult, sest taotlemise blankette on täiendatud;
  • enne taotluse esitamist tutvu sihtkapitali või ekspertgrupi raha jagamise põhimõtetega;
  • ära unusta lisamast taotlusele lisasid;
  • kell kukub 23.59, hiljem laekunud taotlused siirduvad automaatselt järgmisesse jaotusesse.

Hästi põhjendatud, lihtsalt loetav ja korrektselt vormistatud taotlus võimaldab selle hindajatel süveneda teie projekti sisusse ja hinnata selle väärtust tekstimahtu ja vormistusvigadesse takerdumata. Kõik sihtkapitali ja/või ekspertgrupi ühte taotlusvooru esitatud taotlused konkureerivad omavahel ning taotluse läbi mõtlemine ja ka vormistamiseks aja võtmine on vähim, mis te toetuse pälvimiseks teha saate. Korralik taotlus on terviklik ja kompaktne, millest kriitikul on raske kinni haarata.

Alates 16. oktoobrist on muutunud lepingute ja aruannete allkirjastamine.Kui juriidilise isiku lepingu või aruande allkirjastaja määramine ei õnnestu, võtke ühendust oma asutuse allkirjaõigusliku isikuga. Juriidiliste isikute allkirjaõiguslikud esindajad peavad e-kulkas looma juriidilise isiku kasutajakonto või kui kasutajakonto on varasemalt olemas, selle aktiveerima e-kulkasse sisselogimise teel ning märkima ennast allkirjastajaks taotlejakonto avalehel „Allkirjasta“ veerus „+“ ikoonil kõpsates.

 

Oktoobris lõppes Eesti Rahvakultuuri Keskuse regionaalse kultuuritegevuse toetusmeede ning seni meetmest toetatud projektid võivad muude rahastusvõimaluste kõrval küsida toetust ka Eesti Kultuurkapitalilt. Meilt saab taotleda projektitoetusi sihtkapitalide ja/või ekspertgruppide raha jagamise kordade alusel, eraldi meedet Kultuurkapitalil selleks ei ole. Raha jagamise kordadega saate tutvuda kodulehel www.kulka.ee, taotlused tuleb esitada e-kulka kaudu

20. novembriks ootavad maakondlikud ekspertgrupid ettepanekuid oma
           maakonna kultuuri- ja spordivaldkonna tegijate tunnustamiseks.